ANUNTURI


25.04.2024

ANUNȚ cu privire la eliberarea cardurilor de carburant

 IN ATENȚIA PERSOANELOR CU DIZABILITĂȚI  SAU REPREZENTANȚILOR LEGALI AI ACESTORA  CE AU SOLICITAT ELIBERARE CARD DE CARBURANT în luna martie 2024!

Achiziționarea și eliberarea cardurilor de carburant prevăzute la art. 24, alin (9) din Legea 446/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap va putea fi realizată după autorizarea unităților emitente de către MINISTERUL DE FINANȚE.

Pentru a nu fi afectat dreptul nici unei persoane îndreptățite la acordarea gratuității la transportul interurban până la finalizarea procedurilor de achiziționare a cardurilor de carburant, acestea pot opta  și depune solicitare pentru una dintre celelalte două modalități de acordare a acestuia, respectiv biletele de călătorie gratuită sau decontul de carburant prin contactarea Serviciului evidență și plată prestații sociale la unul din numerele de contact

0786104025 sau 0786104032.

Dacă opțiunea nu va fi schimbată, solicitarea de eliberare a cardului de carburant rămâne în evidența D.G.A.S.P.C. Buzău, urmând a fi soluționată după clarificarea situației descrise mai sus de către Ministerul de Finanțe, emitent al acestor autorizații, și vă vom anunța cu privire la aceasta în timp util; astfel, prezența persoanei cu dizabilitate sau a reprezentantului legal al acesteia la sediul D.G.A.S.P.C. Buzău în vederea ridicării cardului programată în luna mai 2024 nu mai este necesară.

02.02.2024

Serviciul evidenta si plata prestatii sociale poate fi contactat pentru programare eliberare facilități sau solicitări informații cu privire la drepturile persoanelor cu dizabilități la unul din numerele de telefon

0786104025 sau 0786104032, 

 în intervalul orar 8-13, de luni pana joi.

E-mail-ul de contact al Serviciul evidenta si plata prestatii sociale este ssdppsph@dgaspc-buzau.ro

Intervalul orar în care se depun solicitări la Serviciul evidență și plată prestații sociale pentru facilități pentru transportul urban și interurban este 8-13, de luni pana joi.

Informatii privind drepturile persoanelor cu dizabilitati, metodologia, documente si formulare de cereri necesare acordarii acestora  se regasesc in sectiunea INFORMATII UTILE-PRESTATII SOCIALE SI FACILITATI PERSOANE CU DIZABILITATI.

Informare MMSS card carburant


01.02.2024

Persoanele cu handicap grav sau accentuat pot opta, la cerere, pentru acordarea gratuității la transportul interurban sau pentru acordarea de bonuri de carburant pe suport de hârtie, de card de carburant sau pentru decontul de carburant, fără a depăși suma de 1500 lei anual, pentru deplasarea cu autoturismul aflat în proprietatea persoanei cu dizabilități, familiei, asistentului personal, asistentului personal profesionist sau însoțitorului, a părintelui, tutorelui, asistentului maternal sau persoanei care se ocupă de creșterea și îngrijirea copilului cu handicap grav în baza unei măsuri de protecție special, stabilită conform legii.

Cererea de opțiune exprimată în acest sens poate fi depusă prin mijloace electronice (e-mail ssdppsph@dgaspc-buzau.ro) sau la instituție, modelul fiind regasit pe site D.G.A.S.P.C. Buzău.

Pentru evitarea aglomerației și pentru a reduce timpul de așteptare din partea beneficiarilor, prezentarea la sediul D.G.A.S.P.C. Buzău – Serviciul evidență și plată prestații sociale  pentru eliberarea facilităților se va realiza după programarea telefonică la unul din numerele de telefon 0786104025 sau 0786104032.

*Pe site-ul D.G.A.S.P.C. Buzău (Informații utile – Prestații sociale) se regăsește Modalitatea detaliată de acordare a drepturilor la transportul interurban gratuit persoanelor cu handicap, precum și punerea în aplicare a prevederilor legislative privind modalitatea de acordarea de bonuri de carburant pe suport de hârtie, de card de carburant sau pentru decontul de carburant.


27.02.2023

Link către platforma națională de pregătire pentru situații de urgență „fiipregatit.ro”

16.02.2023

Material de informare modificari legislative persoane cu dizabilitati

12.10.2022

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău angajează asistenți maternali profesioniști, în implementarea Proiectului „TEAM-UP: Progres în calitatea îngrijirii alternative a copiilor”.

Asistentul maternal profesionist este persoană fizică, atestată în condițiile legii, care asigură  prin   activitatea pe care o desfășoară la domiciliul său creșterea, îngrijirea și educarea copiilor pe care îi primește în plasament.

Mai multe informații se pot obține la sediul Direcției Generale de Asistență Socială și pentru Protecția Copilului Buzău, din municipiul Buzău, str. Bistriței nr.41,

telefon: 0238.711.051 interior 117 sau pe pagina D.G.A.S.P.C. Buzău.


10.01.2022

Guvernul a lansat numărul unic național 119, destinat raportării și prevenirii cazurilor de abuz, exploatare, neglijare și forme de violență asupra copilului.

Numărul este disponibil în toate rețelele publice de comunicații din România.

Un efort susținut făcut de fiecare Direcție Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului în parte, pentru constituirea echipelor.

În toate cele 47 de DGASPC-uri s-a înființat un birou de operatori care va deservi aceste apeluri.

Peste 100 de persoane din întreaga țară vor fi implicate în intervenția echipelor mobile, a consilierilor și psihologilor în cazurile semnalate la acest număr de telefon.

Serviciul de Telecomunicații Speciale a asigurat instalarea echipamentelor și instruirea personalului aferent, astfel încât numărul să devină operațional.

Autoritatea pentru Drepturile Copilului și Adopție va monitoriza asigurarea funcționării efective și prompte a acestui nou serviciu, în beneficiul copiilor.

Apelurile realizate la numărul unic 119 sunt gratuite pentru apelanți.31.01.2020

Începând cu 01.02.2020 persoanele interesate să depună documente în scopul evaluării/ reevaluării situaţiei socio-medicale, în vederea obţinerii unei încadrări în grad de handicap,  pot depune cererile tip, însoţite de toate documentele necesare şi în format electronic astfel:

  • la adresa de e-mail sec_copii_bz@dgaspc-buzau.ro (serviciul de evaluare a Copilului)
  • la adresa de e-mail sec_adulti_bz@dgaspc-buzau.ro (serviciul de evaluare a a adultului)

Ulterior, în termen de 5 zile lucrătoare, persoanele în cauza vor fi informate, prin intermediul adresei de e-mail pe care au folosit-o pentru a trimite documentele, asupra datei în care sunt programate la evaluare sau, după caz, asupra documentelor suplimentare necesare.

Informaţii, cererile tip şi documentele necesare sunt disponibile:

  • pentru încadrarea în grad de handicap a copilului – click aici
  • pentru încadrarea în grad de handicap a adultului – click aici