30.12.2020

Începând cu anul 2021, persoanele cu handicap grav sau accentuat pot opta, la cerere, pentru acordarea gratuității la trasportul interurban sau pentru decontarea carburantului necesar deplasării cu autoturismul aflat în proprietatea acestora, familiei, asistentului personal, însoțitorului sau furnizorului de servicii sociale.

Cererea de opțiune exprimată în acest sens poate fi depusă prin mijloace electronice sau la instituție (e-mail ssdppsph@dgaspc-buzau.ro sau whatsapp-0786104025 sau 0786104032), modelul fiind regasit pe site-ul DGASPC Buzau.

Aceste cereri pot fi depuse începând cu 04.01.2021.

Începând cu a doua jumatate a lunii ianuarie 2021, D.G.A.S.P.C. Buzău va elibera biletele de călătorie gratuită la transportul interurban pentru anul 2021.

Pentru evitarea aglomerației, în contextul actual al pandemiei și pentru a reduce timpul de așteptare din partea beneficiarilor pentru eliberarea facilităților, prezentarea la sediul D.G.A.S.P.C. Buzau Serviciul evidență și plată prestații sociale pentru acordarea facilităților de transport interurban și urban persoanelor încadrate în gradul grav si accentuat de handicap se va realiza după programarea telefonică la unul din numerele de telefon 0786104025   sau    0786104032

*Pe site-ul DGASPC Buzău (Informații utile Prestații sociale) se regăsește  Modalitatea detaliata de acordare a drepturilor la transportul interurban gratuit persoanelor cu handicap, precum și punerea în aplicare a prevederilor legislative privind modalitatea de decontare a carburantului necesar deplasării cu autoturismul aflat în proprietatea persoanelor cu handicap, familiei, asistentului personal sau furnizorului de servicii sociale)
09.10.2020

 1. Programul de lucru cu publicul se derulează în intervalul orar 08:00-12:00 de luni până vineri.
 2. Activitățile de lucru cu publicul se vor desfășura în ghișeul unic din strada Bistriței nr. 41 și doar pentru situații absolut necesare, care presupun contactarea directă a specialiștilor. Pentru toate celelalte situații, inclusiv pentru depunerea tuturor documentelor necesare pentru plata drepturilor persoanelor încadrate în grad de handicap recomandăm utilizarea tuturor căile de comunicare la distanță: telefon, fax, e-mail, apel video, sms, posta, WhatsApp. Datele de contact sunt următoarele:

SERVICIUL EVIDENTA SI PLATA PRESTATII SOCIALE: telefon : 0786104025, 0786104032 (disponibile și whatsapp), e-mail: ssdppsph@dgaspc-buzau.ro

 1. Depunerea documentelor pentru încadrarea/ reevaluarea în grad de handicap se poate realiza prin e-mail și/sau servicii poștale, fax. Datele de contact sunt:

SERVICIUL EVALUARE COMPLEXA A COPILULUI: e-mail sec_copii_bz@dgaspc-buzau.ro, tel : 0786104045 (disponibil și whatsapp);

Secretariat comisie- 0238 711 051 int. 135

SERVICIUL DE EVALUARE COMPLEXA A PERSOANELOR ADULTE CU HANDICAP

e-mail sec_adulti_bz@dgaspc-buzau.ro tel: 0786716776 (relatii cu publicul), 0786104028 (disponibil și whatsapp),

Secretariat comisie – 0786104029(disponibil și whatsapp)

 1. În situația în care beneficiarii nu au posibilitatea de a comunica aceste documente prin e-mail, se pot adresa reprezentanților primariilor de domiciliu,care vor asigura suportul pentru transmiterea documentelor către D.G.A.S.P.C. Buzău.
 2. Petițiile/ reclamațiile pot fi transmise prin intermediul poștei, fax, e-mail (secretariat@dgaspc-buzau.ro) sau prin intermediul formularului online disponibil pe site-ul oficial (www.dgaspc-buzau.ro) la secțiunea Informații utile – Sesizări online

Având în vedere apropierea sezonului rece, în situația în care persoanele interesate doresc să depună personal documentele, să obțină informații suplimentare sau să ridice facilitățile, pot contacta telefonic și chiar pe whatsapp serviciile specializate, realizând o programare în acest sens, dacă este cazul.


15.05.2020

Pe perioada instituirii starii de alerta , Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului a stabilit urmatoarele masuri aplicabile incepand cu data de 15.05.2020:

 1. Programul de lucru cu publicul se va desfasura in intervalul orar 08.00-12.00. In intervalul orar 10.00-10.30 programul de lucru cu publicul va fi suspendat pentru dezinfectia si aerisirea incintelor.
 2. Accesul persoanelor pentru Serviciul Evaluare Complexa a Persoanelor Adulte cu handicap se realizeaza din Str. Bucegi nr 2
 3. Accesul persoanelor pentru Serviciul Evidenta si Plata Prestatii Sociale se realizeaza din strBistritei nr 41
 4. Accesul in incintele DGASPC Buzau va fi permis doar in urmatoareleconditii:
 • Purtarea mastii de protectie
 • Termometrizarea fiecarei persoane, cu conditia ca temperatura corporala masurata la intrarea in incinta sa nu depaseasca37,3oC
 • Igienizarea mainilor
 • Pastrarea distantei de 2m intre persoane in zonele de asteptare.
 1. Audientele se desfasoara telefonic; in situatii deosebite care presupun participarea fizica a persoanelor interesate, pe baza unei programari prealabile efectuate la nr tel. 0238 711 051 / 0238 711.052, audientele se pot tine la sediul DGASPC Buzau din str Bistritei nr 41.
 2. Se recomanda ca prezentarea la ghiseele de lucrul cu publicul sa se realizeze  pentru situatii absolut necesare si urgente care presupun interactiunea directa cu un specialist. Pentru toate celelalte situatii rugam a fi utilizate toate caile de comunicare: telefon, e-mail, sms, apel video, posta etc, la urmatoarele adrese:

SECRETARIATUL GENERAL – telefon 0238 711 051 / 0238 711.052, fax 0238 721 143; e-mail secretariat@dgaspc-buzau.ro, adresa postala: str. Bistritei nr 41, Buzau, judBuzau CP 120102

SERVICIUL EVIDENTA SI PLATA PRESTATII SOCIALE: tel : 0786104025, 0786104032 (disponibile și whatsapp),e-mail ssdppsph@dgaspc-buzau.ro

SERVICIUL EVALUARE COPIL: e-mail sec_copii_bz@dgaspc-buzau.ro, tel : 0786104045 ;

Secretariat comisie- 0238 711 051 int. 135

SERVICIUL DE EVALUARE A ADULTULUI – e-mail sec_adulti_bz@dgaspc-buzau.ro tel: 0786716776 (relatii cu publicul), 0786104028,Secretariat comisie – 0786104029

De asemenea documentele pot fi transmise prin intermediul primariilor de la domiciliul/ resedinta beneficiarilor.


04.03.2020

INVITAȚIE

PROIECT ,,VENUS – ÎMPREUNĂ PENTRU O VIAȚĂ ÎN SIGURANȚĂ!” POCU: 465/ 4/ 4

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău vă invită să participați la MASA ROTUNDĂ, organizată de echipa Venus–Buzău, în vederea diseminării informațiilor cu privire la deschiderea locuinței protejate (LP) și a serviciilor integrate oferite victimelor violenței domestice în cadrul  proiectului cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operational Capital Uman 2014-2020, ,,VENUS – ÎMPREUNĂ PENTRU O VIAȚĂ ÎN SIGURANȚĂ!”, implementat de către Agenția Națională pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați, în parteneriat cu D.G.A.S.P.C. Buzău.

Activitatea va avea loc în data de 10. 03. 2020, ora 11.00, la sediul D.G.A.S.P.C. Buzău din strada Bistritei nr. 41.

Obiectivul proiectului este reducerea numărului de victime ale violenței domestice prin crearea și dezvoltarea unei rețele naționale inovative integrate de 42 locuințe protejate (RNLPVD) în scopul transferului la o viață independentă al victimelor violentei domestice și derularea unor campanii privind prevenirea și combaterea violentei domestice.

Activități principale: furnizarea de servicii integrate pentru persoanele beneficiare din cadrul LP, servicii de consiliere psiho-socio-medicală, consiliere juridică, continuarea/ reintegrarea în sistemul de educație, furnizarea de măsuri de ocupare, consiliere, formare, reinserție/ acompaniere socio-profesională în vederea inserției/reinserției socio-profesionale, măsuri de acompaniament etc., în concordanță cu nevoile specifice ale victimelor violenței domestice.


31.01.2020

Începând cu 01.02.2020 persoanele interesate să depună documente în scopul evaluării/ reevaluării situaţiei socio-medicale, în vederea obţinerii unei încadrări în grad de handicap,  pot depune cererile tip, însoţite de toate documentele necesare şi în format electronic astfel:

 • la adresa de e-mail sec_copii_bz@dgaspc-buzau.ro (serviciul de evaluare a Copilului)
 • la adresa de e-mail sec_adulti_bz@dgaspc-buzau.ro (serviciul de evaluare a a adultului)

Ulterior, în termen de 5 zile lucrătoare, persoanele în cauza vor fi informate, prin intermediul adresei de e-mail pe care au folosit-o pentru a trimite documentele, asupra datei în care sunt programate la evaluare sau, după caz, asupra documentelor suplimentare necesare.

Informaţii, cererile tip şi documentele necesare sunt disponibile:

 • pentru încadrarea în grad de handicap a copilului – click aici
 • pentru încadrarea în grad de handicap a adultului – click aici