•  Hotarare C.J. Buzau nr 30/2022 pentru aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău și a Regulamentelor de Organizare și Funcționare ale serviciilor sociale din structura acesteiaclick aici
  • Hotararea C.J. Buzau nr. 179/ 2020 pentru aprobarea unor măsuri organizatorice la Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Buzău privind Complexul de servicii comunitare nr. 2 Buzău și Centrul pentru integrare și terapie ocupațională Râmnicu Sărat – click aici
  • Hotararea C.J. Buzau nr. 186/2019 pentru aprobarea unor modificări în organigrama și statul de funcții ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău – click aici
  • Hotararea C.J. Buzau nr. 175/2018 pentru stabilirea componenţei Colegiului director al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Buzău – formă actualizată şi aprobarea modificării Regulamentului de organizare şi funcţionare a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Buzău – Capitolul III – click aici
  • Hotararea C.J. Buzau nr. 110/ 2018 pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Buzău nr.299/2016 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Direcției generale de asistență socială și protecția copilului Buzău și a Regulamentelor de organizare și funcționare a serviciilor sociale/unităților de asistență socială din structura instituției publice județene de asistență socială – formă actualizată – click aici
  • REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE A DIRECŢIEI GENERALE DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA COPILULUI (D.G.A.S.P.C) BUZĂU – Hotararea C.J. Buzau nr. 299/ 2016 –  click aici