Persoane cu handicap – grad grav

– drepturi financiare

– adulti: – 419 lei indemnizatie persoana cu handicap;

– 180 lei buget complementar;

– copii: – 359 lei prestatie sociala;

– anual – fie 24 bilete de călătorie gratuita cu transportul interurban pentru persoana cu handicap si 24 bilete de calatorie gratuita cu transportul interurban pentru asistentul personal sau insotitorul persoanei cu handicap,

             -fie decontul , fără a depasi suma de 1500 lei anual, a carburantului și/sau bonuri valorice pentru alimentarea mijloacelor de transport electrice necesar/e deplasării cu autoturismului aflat în proprietatea persoanei cu dizabilități, familiei, asistentului personal, asistentului personal profesionist sau însoțitorului pentru persoanele cu handicap grav sau accentuat, părintelui, tutorelui, asistentului maternal sau persoanei care se ocupă de creșterea și îngrijirea copilului cu handicap grav sau accentuat în baza unei măsuri de protecție special, stabilită conform legii;

– asistenţă medicală gratuită, inclusiv de medicamente gratuite, atât pentru tratamentul ambulatoriu, cât şi pe timpul spitalizării, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, în condiţiile stabilite prin contractul-cadru ;

– servicii gratuite de cazare şi masă şi pentru însoţitorul copilului ori al adultului cu handicap grav în unităţile sanitare cu paturi, sanatorii şi staţiuni balneare, la recomandarea medicului de familie ori a medicului specialist;

– un bilet gratuit de tratament balnear, în cursul unui an, pe baza programului individual de reabilitare şi integrare socială şi a recomandării medicului de familie sau a medicului specialist (cererea se depune la CJP Buzau) ;

– elevii beneficiaza de gratuitate de masa și cazare în internatele scolare;

– studentii beneficiaza, la cerere, de reducere cu 50% a taxelor pentru  cazare și masa la cantinele și caminele studentesti;

– preşcolarii, elevii şi studenţii cu handicap, împreună cu asistenţii personali şi asistenţii personali profesionişti, după caz, au dreptul la locuri gratuite în tabere de odihnă, o dată pe an, indiferent de forma de învăţământ ;

– scutirea la impozitul pe locuinta, cladirea folosită ca domiciliu si terenul aferent, aflate în proprietatea/coproprietatea persoanei cu handicap, respectiv a reprezentanţilor legali pe perioada în care au în îngrijire, supraveghere și întreținere persoana cu handicap grav (art.456, art.464 Cod Fiscal);

-scutirea la impozitul pe mijloacele de transport aflate în proprietatea/coproprietatea persoanelor cu handicap, respectiv a reprezentanţilor legali pe perioada în care au în îngrijire, supraveghere și întreținere persoana cu handicap grav, pentru un singur mijloc de transport, la alegerea contribuabilului (art.469 Cod Fiscal);

– scutirea la impozitul pe venit (art.60 Cod Fiscal);

– scutire la taxa de drum asupra autoturismelor detinute de persoana cu handicap/ insotitor/ asistent personal;

– scutirea de la plata chiriei pentru suprafeţele locative cu destinaţie de locuinţe deţinute de stat sau de unităţile administrativ-teritoriale ale acestuia şi care sunt în folosinţa acestor persoane ; beneficiază şi familia sau reprezentantul legal pe perioada în care are în îngrijire un copil ori un adult cu handicap grav ;

– credit cu dobanda suportata din bugetul de stat pentru achiziționarea unui singur autovehicul și pentru adaptarea locuintei, inclusiv pentru persoana de îngrijire a copilului cu handicap;

– alocatie de hrana pentru copiii cu handicap de tip HIV/SIDA;

– alocatie de stat pentru copii cu handicap, majorata 100%;

Persoanele             – persoana cu handicap, precum și persoana care are în îngrijire, supraveghere şi întreţinere un copil sau adult cu handicap au obligația să aducă la cunoştinţa D.G.A.S.P.C. Buzău, în termen de 48 de ore de la luarea la cunoştinţă, orice modificare cu privire la gradul de handicap, domiciliu sau reşedinţă, starea materială şi alte situaţii de natură să modifice acordarea drepturilor prevăzute de lege (inclusiv prezentarea unui nou document de identitate la expirarea acestuia, neprezentarea acestuia ducand la suspendarea drepturilor finaciare stabilite prin D.G.A.S.P.C.)

E-mail DGASPC Buzau: secretariat@dgaspc-buzau.ro, E-mail SEPPS: ssdppsph@dgaspc-buzau.ro

Telefon :0238/ 721104; 0238/ 711051 sau 0238/ 711052 int 138 / 137; Fax :0238/ 721143 ; Mobil: 0786104025 /0786104032


Persoane cu handicap – grad accentuat

– drepturi financiare

– adulti: – 317 lei indemnizatie persoana cu handicap;

– 132 lei buget complementar;

– copii: – 210 lei prestatie sociala;

– anual  – fie 12 bilete de călătorie gratuita cu transportul interurban pentru persoana cu handicap,                        -fie decontul , fără a depasi suma de 750 lei anual, a carburantului și/sau bonuri valorice pentru alimentarea mijloacelor de transport electrice necesar/e deplasării cu autoturismului aflat în proprietatea persoanei cu dizabilități, familiei, asistentului personal, asistentului personal profesionist sau însoțitorului pentru persoanele cu handicap grav sau accentuat, părintelui, tutorelui, asistentului maternal sau persoanei care se ocupă de creșterea și îngrijirea copilului cu handicap grav sau accentuat în baza unei măsuri de protecție special, stabilită conform legii;

– gratuitatea transportului urban de suprafața;

– asistenţă medicală gratuită, inclusiv de medicamente gratuite, atât pentru tratamentul ambulatoriu, cât şi pe timpul spitalizării, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, în condiţiile stabilite prin contractul-cadru.

– servicii gratuite de cazare şi masă şi pentru însoţitorul copilului cu handicap ori al adultului cu handicap accentuat în unităţile sanitare cu paturi, sanatorii şi staţiuni balneare, la recomandarea medicului de familie ori a medicului specialist;

– un bilet gratuit de tratament balnear, în cursul unui an, pe baza programului individual de reabilitare şi integrare socială şi a recomandării medicului de familie sau a medicului specialist (cererea se depune la CJP Buzau) ;

– elevii beneficiaza de gratuitate de masa și cazare în internatele scolare;

– studentii beneficiaza, la cerere, de reducere cu 50% a taxelor pentru  cazare și masa la cantinele și caminele studentesti;

– preşcolarii, elevii şi studenţii cu handicap au dreptul la locuri gratuite în tabere de odihnă, o dată pe an, indiferent de forma de învăţământ ;

– scutirea la impozitul pe locuinta, cladirea folosită ca domiciliu si terenul aferent, aflate în proprietatea/coproprietatea persoanei cu handicap, respectiv a reprezentanţilor legali pe perioada în care au în îngrijire, supraveghere și întreținere persoana cu handicap accentuat (art.456, art.464 Cod Fiscal);

-scutirea la impozitul pe mijloacele de transport aflate în proprietatea/coproprietatea persoanelor cu handicap, respectiv a reprezentanţilor legali pe perioada în care au în îngrijire, supraveghere și întreținere persoana cu handicap accentuat, pentru un singur mijloc de transport, la alegerea contribuabilului (art.469 Cod Fiscal);

– scutirea la impozitul pe venit (art.60 Cod Fiscal);

– scutire la taxa de drum asupra autoturismelor detinute de persoana cu handicap ;

– adultul cu handicap accentuat beneficiaza de scutirea de la plata chiriei pentru suprafeţele locative cu destinaţie de locuinţe deţinute de stat sau de unităţile administrativ-teritoriale ale acestuia şi care sunt în folosinţa acestor persoane;

– credit cu dobanda suportata din bugetul de stat pentru achiziționarea unui singur autovehicul și pentru adaptarea locuintei, inclusiv pentru persoana de îngrijire a copilului cu handicap;

– alocatie de hrana pentru copiii cu handicap de tip HIV/SIDA;

– alocatie de stat pentru copiii cu handicap, majorata 100%.

– persoana cu handicap, precum și persoana care are în îngrijire, supraveghere şi întreţinere un copil sau adult cu handicap au obligația să aducă la cunoştinţa D.G.A.S.P.C. Buzău, în termen de 48 de ore de la luarea la cunoştinţă, orice modificare cu privire la gradul de handicap, domiciliu sau reşedinţă, starea materială şi alte situaţii de natură să modifice acordarea drepturilor prevăzute de lege(inclusiv prezentarea unui nou document de identitate la expirarea acestuia, neprezentarea acestuia ducand la suspendarea drepturilor finaciare stabilite prin D.G.A.S.P.C.)

E-mail DGASPC Buzau: secretariat@dgaspc-buzau.ro, E-mail SEPPS: ssdppsph@dgaspc-buzau.ro

Telefon :0238/ 721104; 0238/ 711051 sau 0238/ 711052 int 138 / 137; Fax :0238/ 721143 ; Mobil: 0786104025 /0786104032


Persoane cu handicap – grad mediu

– drepturi financiare

– adulti: – 72 lei buget personal complementar;

– copii: – 72 lei prestatie sociala;

– asistenţă medicală gratuită, inclusiv de medicamente gratuite, atât pentru tratamentul ambulatoriu, cât şi pe timpul spitalizării, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, în condiţiile stabilite prin contractul-cadru ;

– un bilet gratuit de tratament balnear, în cursul unui an, pe baza programului individual de reabilitare şi integrare socială şi a recomandării medicului de familie sau a medicului specialist (cererea se depune la CJP Buzau) ;

– elevii beneficiaza de gratuitate de masa și cazare în internatele scolare;

– studentii beneficiaza, la cerere, de reducere cu 50% a taxelor pentru  cazare și masa la cantinele și caminele studentesti;

– scutire la taxa de drum asupra autoturismelor detinute de persoana cu handicap;

-alocatie de hrana pentru copiii cu handicap de tip HIV/SIDA;

– alocatie de stat pentru copiii cu handicap, majorata 100%.

– persoana cu handicap, precum și persoana care are în îngrijire, supraveghere şi întreţinere un copil sau adult cu handicap au obligația să aducă la cunoştinţa D.G.A.S.P.C. Buzău, în termen de 48 de ore de la luarea la cunoştinţă, orice modificare cu privire la gradul de handicap, domiciliu sau reşedinţă, starea materială şi alte situaţii de natură să modifice acordarea drepturilor prevăzute de lege(inclusiv prezentarea unui nou document de identitate la expirarea acestuia, neprezentarea acestuia ducand la suspendarea drepturilor finaciare stabilite prin D.G.A.S.P.C.)

E-mail DGASPC Buzau: secretariat@dgaspc-buzau.ro, E-mail SEPPS: ssdppsph@dgaspc-buzau.ro

Telefon :0238/ 721104; 0238/ 711051 sau 0238/ 711052 int 138 / 137; Fax :0238/ 721143 ; Mobil: 0786104025 /0786104032


Eliberarea adeverintei pentru ridicarea drepturilor banesti cuvenite persoanei cu handicap decedate

Art.35 din Norma de aplicare a Legii 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificarile si completarile ulterioare:

“(6) Prestaţiile sociale rămase neîncasate de către persoana cu handicap decedată, reprezentând indemnizaţia şi/sau bugetul personal complementar pe luna în care a avut loc decesul, şi, după caz, prestaţiile sociale cuvenite şi neachitate până la deces se plătesc soţului supravieţuitor, copiilor, părinţilor sau, în lipsa acestora, celorlalţi moştenitori, în condiţiile dreptului comun.

(7) Sumele prevăzute la alin. (6) pot fi solicitate în cadrul termenului general de prescripţie”.