Titlu proiect: ”VENUS – Împreună pentru o viață în siguranță!”

Cod proiect:128038

Apel : POCU/465/4/4/Reducerea numărului de persoane aparținând grupurilor vulnerabile prin furnizarea unor servicii sociale/ medicale/ socio-profesionale/ de formare profesională adecvate nevoilor specifice în vederea integrării socio-profesionale/4/Reducerea numărului de persoane aparținând grupurilor vulnerabile prin furnizarea unor servicii sociale/ medicale/ socio-profesionale/ de formare profesională adecvate nevoilor specifice în vederea integrării socio-profesionale

Calitate D.G.A.S.P.C. Buzau  – partener

OBIECTIVUL GENERAL al proiectului este: Îmbunătățirea și dezvoltarea măsurilor și serviciilor sociale în scopul prevenirii și combaterii violenței domestice la nivel național prin crearea și dezvoltarea unei rețele naționale inovative integrate de locuințe protejate, grupuri de suport și consiliere vocațională în scopul implementării unui program național de protecție a victimelor violenței domestice și derularea unor campanii privind prevenirea și combaterea violenței domestice.Pe parcursul implementării proietului se vor oferi măsuri de sprijin pentru un număr de minim 6636 victime ale violenței domestice, în final 3320 dintre acestea, depășind situația de vulnerabilitate.

Obiectivele specifice ale proiectului

Reducerea numărului de victime ale violentei domestice prin crearea și dezvoltarea unei rețele naționale inovative integrate de locuințe protejate (42) în scopul transferului la o viață independentă al victimelor violenței domestice și derularea unor campanii privind prevenirea și combaterea violentei domestice.

Grup țintă

Prin proiect ne adresăm în mod concret unui grup tință format din 7002 persoane din care: – 6636 – VICTIME ALE VIOLENȚEI DOMESTICE, din care:
– 756 victime ale violenței domestice care vor beneficia de servicii sociale prin intermediul locuințelor protejate 
– 1680 de victime ale violenței domestice vor beneficia de servicii de grup de suport 
– 4200 de victime ale violenței domestice care vor primi servicii de sprijin în vederea integrării socio-profesionale prin furnizarea de consilere vocațională 
– 366 SPECIALIȘTI – PROFESIONIȘTI (specialiști) ÎN DOMENIUL VIOLENȚEI DOMESTICE
– 42 coordonatori de servicii sociale care vor beneficia de formare profesională pentru lucrul cu victimele VD beneficiare ale locuințelor protejate 
– 42 de specialiști care vor face parte din rețeaua națională de 42 de grupuri de suport pentru victimele violenței domestice 
– 42 de specialiști care vor face parte din rețeaua națională de 42 de cabinete de consilere vocațională pentru victimele violenței domestice 
– 240 de angajati din cadrul autorităților publice centrale și locale (profesioniști) care vor fi informați și conștientizați în legătură cu activitățile proiectului și cu măsurile de sprijin și noile pevederi legislative în domeniul violenței domestice 

Anunt selectie Grup Tinta – VENUS – Impreuna pentru o viata in siguranta