Titlu proiect: TEAM-UP: Progres în calitatea îngrijirii alternative a copiilor

Cod proiect:127169
Apel : POCU/480/4/19/19/Operațiune compozită OS. 4.5, 4.14
Calitate DGASPC Buzau : partener
Obiectivul general al proiectului/Scopul proiectului
OBIECTIVUL GENERAL al proiectului este: Creșterea calității sistemului de asistență socială și a numărului de asistenți maternali la nivelul comunității, prin introducerea de instrumente și proceduri și prin îmbunătățirea nivelului de competențe al profesioniștilor din sistem. În acest sens, vor fi formați toți cei aproximativ 11 000 de asistenți maternali activi, precum și peste 4000 de asistenți maternali care vor fi angajați pe perioada de implementare a proiectului. În vederea creșterii calității activității acestora, vor fi elaborate proceduri de lucru, care vor fi aplicabile și obligatorii în activitatea desfășurată de asistenții maternali.
Obiectivele specifice ale proiectului
  1. Obiectiv specific 1 – Creșterea calității sistemului de asistență socială prin dezvoltarea și introducerea unui set de proceduri de lucru destinat activității desfășurate de asistenţii maternali, prin susținerea unui program de formare profesională, elaborat în cadrul proiectului și destinat specialiștilor în domeniu și prin crearea unei platforme digitale la nivel național ce va conține module esențiale de educație digitală.
  2. Obiectiv specific 2 Creșterea numărului de asistenți maternali la nivelul comunității

Grup țintă

Proiectul se adresează unui grup țintă format din 15 000 persoane (inclusiv provenite din mediul rural și de etnie romă), din care:
• Asistenți maternali care beneficiază de sprijin – 4000 (din care 2000 din mediul rural)- O.S. 4.14 Se va avea în vedere identificarea și recrutarea persoanelor interesate să devină asistenți maternali în vederea asigurării, pe de o parte a resursei umane necesare reducerii numărului de copii și tineri instituționalizați, iar pe de altă parte pentru asigurarea creșterii și îngrijirii copiilor care urmează să fie separați de familie în urma confirmării riscului de separare a copilului de familie.
• Personal specializat din cadrul instituțiilor cu responsabilități în domeniul asistenței sociale (cu atribuții în domeniul protecției speciale a copilului separat de familie și al prevenirii separării copilului de familie) – Persoane care beneficiază de formare (asistenți maternali)– 11000 ( din care 5500 din mediul rural).
La finalul proiectului vor fi certificate cel puțin 12000 de persoane, acestea îmbunătățindu-și nivelul de calificare ca urmare a sprijinului primit. În contextul în care digitalizarea devine provocarea secolului XXI, competențele digitale capătă o valoare considerabilă inclusiv în portofoliul persoanelor din grupul țintă, prin intermediul platformei digitale care va fi creată prin proiect, va fi pilotat inclusiv un curs online destinat asistenților maternali, în scopul familiarizării lor cu informații utile privind creșterea și îngrijirea copilului pe care îl au în plasament, privind gestionarea situațiilor de criză cu care se poate confrunta. Astfel, grupul țintă vizat în cadrul proiectului va beneficia la finalizarea proiectului de beneficiile unei platforme digitale, un sistem la nivel național care îi va ajuta să beneficieze și ulterior de educație digitală, fiind în permanență actualizați cu informații relevante.