Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului (DGASPC) Buzău –PREZENTAREA SERVICIILOR SOCIALE DIN CADRUL INSTITUTIEI

 

Denumirea

Structurii *

Misiune/Descriere activităţii

Date de contact

Serviciul pentru intervenţie în regim de urgenţă în domeniul asistenţei sociale, evaluare şi consiliere –       Compartimentul Telefonul copilului; Compartimentul pentru situaţii de violenţă asupra copilului, violenţa în familie şi pentru copilul aflat în situaţii de trafic, migraţie şi repatriere; Compartimentul pentru copilul care a săvârşit o faptă penală şi nu răspunde penal. Manageriază cazurile de copii/familii expuşi sau victime ale unor situaţii de abuz, neglijare, exploatare,  abandonaţi în unitari sanitare sau victime ale violenţei în familie.Gestionează cazurile sesizate la Linia gratuită -0800800203, asigurând consiliere telefonică pentru evaluarea nevoilor imediate şi potenţialului de risc al situaţiilor sesizate precum şi intervenţie imediată în caz de urgenţă. Buzău, str. Bistriţei, nr. 41, tel. 0238.711.051Cristina Niculescu – şef serviciu
Serviciul pentru îngrijiri de tip rezidenţial pentru copii Asigură intervenţia multidisciplinară, eficienţa şi coerenţa în instrumentarea şi soluţionarea cazurilor de copii/familii aflaţi în diferite situaţii de dificultate, în cazurile în care se  impune institutirea unei măsuri de protecţie specială în regim rezidenţial a copiilor. Buzău, str. Bistriţei, nr. 41, tel. 0238.711.051Emilia Nicolae – şef serviciu
Biroul de integrare socio-profesională şi vocaţională Asigură servicii specializate în vederea evaluării globale a competentelor, aptitudinilor precum şi carenţelor în dezvoltarea deprinderilor de viaţă independentă pentru copii şi tineri aflaţi în sistemul de protecţie, în scopul integrării socio-profesionale; consiliază, acompaniază şi  face demersuri pentru integrarea socio-profesională a tinerilor care părăsesc sistemul de protecţie. Buzău, cart. Obortel. 0238.727248

Valentina Neagoe – şef serviciu

Serviciul pentru îngrijiri de tip familial pentru copilReţea de asistenţi maternali profesionişti Sprijină şi monitorizează reţeaua de asistenţi maternali profesionişti existentă la nivelul judeţului Buzău, realizând plasamentul copiiilor aflaţi în dificultate socială şi/sau cu handicap care au nevoie de protecţie într-un mediu familial; asigură menţinerea legăturii copilului cu familia naturală, pregătind prin consiliere şi suport reintegrarea acestuia. Buzău, str. Bistriţei, nr. 41,tel. 0238.711.051

Milica Gulie – şef serviciu

Serviciul plasamente familiale Identifică şi monitorizează familiile şi persoanele cărora le pot fi încredinţaţi în plasament copii (cu prioritate în rândul rudelor de până la gradul al IV al acestora); sprijină permanent familiile care au primit copii în plasament şi desfăşoară activităţi de consiliere în vederea reintegrării copiilor în mediul lor familial. Buzău, str. Bistriţei, nr. 41,tel. 0238.711.051

Monica Stanica – coordonator

Serviciul de evaluare complexă a persoanelor adulte cu handicap – Compartimentul intervenţie, evaluare, stabilire şi acordare servicii sociale pentru persoane adulte Oferă servicii de evaluare şi facilitare a accesului la servicii persoanelor adulte/vârstnice şi familiilor, pentru depăşirea situaţiilor de criză în care se află temporar; înaintează propuneri privind instituţionalizarea persoanelor adulte/ vârstnice. Buzău, str. Bistriţei, nr. 41,tel. 0238.711.051
Serviciul Module rezidenţiale de de tip familial – BuzăuApartament “Temerarii”

Apartament “Adolescenţii”

Apartament  “ Fraţii”

Apartament “Casa Speranţei”

Apartament “Colt Alb”

Apartament “Liceenii”

Apartament “Rază de Soare”

Apartament “Violeta”

Asigură un climat de tip familial benefic pentru dezvoltarea armonioasă a personalităţii copiilor şi tinerilor, prin accesul acestora pe o perioadă determinată la găzduire, protecţie, creştere, îngrijire, educaţie nonformală şi informală, sprijin emoţional, consiliere, dezvoltarea deprinderilor de viaţă independentă, în vederea re/integrării familiale şi socioprofesionale Buzău, str. Bistriţei, nr. 41,tel. 0238.711.051

Elena Dragomir – şef serviciu

Complexul de servicii pentru copilul cu dizabilităţi BuzăuCentrul rezidenţial “Floarea Soarelui”

Centrul rezidenţial ”Floare de Colt”

Asigură protecţia, găzduirea,îngrijirea medicală individualizată şi personalizată, recuperarea şi reabilitarea copilului de vârstă mică cu dizabilităţi şi/sau probleme grave de sănătateAsigură servicii de tip centru de zi pentru copiii 0-8 ani cu dizabilităţi şi/sau probleme grave de sănătate din Mun. Buzău sau localităţile limitrofe. Buzău, str. Horticolei, nr. 56,tel. 0238.711.052,

dr. Drăghici Veronica – şef complex

Complexul de servicii comunitare Rm.-Sărat

Centrul rezidenţial MAGNOLIA

Centrul rezidenţial AZUR

Centrul rezidenţial CAMPIONII

Centrul rezidenţial ÎNVINGĂTORII

Centrul rezidenţial ORHIDEEA

Centrul de zi „Piticii“ Rm. Sărat

Centrul de recuperare prin consiliere si sprijin pentru parinti si copii

Oferă asistenţă şi sprijin pentru readaptarea copilului cu probleme psihosociale, servicii de informare şi după caz, consiliere psihologică pentru copil şi familie, în scopul prevenirii separării copilului de familia sa, evitării marginalizării sociale şi integrării acestuia în comunitate.Asigură prevenirea separării copilului de familia sa, prin oferirea pe timpul zilei a unor servicii de îngrijire, educaţie, recreere/ socializare, dezvoltarea autonomiei personale şi orientare şcolară pentru copii, precum şi a unor activităţi de sprijin şi consiliere pentru părinţi sau alte persoane care au în îngrijire copii.

Asigură un climat de tip familial benefic pentru dezvoltarea armonioasă a personalităţii copiilor şi tinerilor, prin accesul acestora pe o perioadă determinată la găzduire, protecţie, creştere, îngrijire, educaţie nonformală şi informală, sprijin emoţional, consiliere, dezvoltarea deprinderilor de viaţă independentă, în vederea re/integrării familiale şi socioprofesionale.

Râmnicu-Sărat, cartier Anghel Saligny, str. Mircea cel Bătrân, nr. 45,tel. 0238563317

Margareta Barzoi – şef serviciu

 Complexul de servicii comunitare nr.2 Buzău Buzău, Str. Simila, nr.19,tel. 0238.717.618

Purnavel  Rădiţa – şef complex

Serviciul rezidenţial pentru copilul aflat în dificultate socială Asigură protecţia, creşterea şi îngrijirea copiilor aflaţi în dificultate socială, separaţi temporar de părinţi, ca urmare a stabilirii în condiţiile legii, a unei măsuri de protecţie specială.
Centrul de tip respiro Desfăşoară activităţi de recuperare,  socializare şi consiliere psihologică, precum şi servicii de găzduire şi îngrijire ( în limita a 12 zile pe lună) destinate tinerilor cu handicap sever din familii, servicii care au ca scop sprijinirea familiei în depăşirea diferitelor situaţii de dificultate sau criză temporară
Complex de Servicii Comunitare nr. 3 Buzău  Date cu caracter confidenţialZăvoianu Eugenia – şef complex
 Centrul de Primire în Regim de Urgenţă şi Evaluare Asigură în regim rezidenţial protecţia şi asistenţa de urgenţă a copiilor aflaţi în pericol ca urmare a abuzului, neglijării şi exploatării, precum şi reabilitarea psihologică în vederea re/integrării familiale şi sociale.
Centrul Maternal Oferă cuplului mamă-copil  servicii de găzduire pe perioadă limitată (6 luni până la 1 an), asistenţă şi suport în vederea formării, menţine.râi şi întăririi legăturilor familiale. Asigură găzduirea şi sprijinirea femeii gravide aflate în situaţie de risc, pentru prevenirea separării copilului de familia sa şi asumarea responsabilităţilor parentale
Centrul rezidenţial pentru recuperarea şi reabilitarea copilului cu tulburări de comportament nr. 5 Beceni Asigură copilului cu tulburări de comportament, separat temporar de părinţi ca urmare a stabilirii în condiţiile legii a unei măsuri de protecţie speciale, servicii de găzduire, îngrijire, educaţie, recuperare şi reabilitare, pregătire în vederea reintegrării familiale sau integrării socio-profesionale. Comuna Beceni, tel. 0238.528568Dogaru Dumitru Valerica – şef centru
 Complex de Servicii pentru Copilul cu Handicap Sever  nr. 8 Buzău Buzău, Cartier Micro XIV Str. Aleea Leagănului, nr. 1, tel. 0238.711520Iulica Zincă – şef complex
Centru rezidenţial pentru copilul cu handicap sever Asigură protecţie şi îngrijire copilului cu handicap sever aflat în dificultate socială şi medicală, separat temporar de familie, precum şi servicii de recuperare psihomedicală a acestuia, de educaţie şi socializare.
Centrul de zi pentru copii cu TSA Oferă copiilor cu handicap sever cu domiciliul pe raza mun. Buzău, servicii specializate (pe timpul zilei) de îngrijire, educaţie, re/abilitare, socializare, consiliere şi sprijin, în scopul diminuării riscului de izolare în familie şi/sau separare a copilului cu handicap sever de familia sa.
Centrul rezidenţial pentru copilul cu handicap nr.9 Buzău Asigură protecţia în regim rezidenţial a copilului cu handicap mintal şi asociat şi îngrijirea individualizată a acestuia, pe perioada şcolarizării, în scopul facilitării accesului la educaţia necesară integrării  socio-profesionale şi comunitare a acestuia. Buzău, str. Horticolei, nr. 56,tel. 0238.712613

Manole Roxana – şef  centru

Centrul rezidenţial pentru copilul cu deficienţe de auz nr. 10 Buzău Asigură copilului cu deficienţe de auz, protecţie rezidenţială pe perioada şcolarizării, până la momentul reintegrării lui în familie, precum şi servicii specializate de îngrijire, recuperare şi socializare, în scopul facilitării accesului la educaţie specială. Buzău, str. Horticolei, nr. 52,tel. 0238.712668

Leonte Sorin – şef centru

Centrul rezidenţial pentru copilul cu deficienţe de vedere nr. 11 Buzău Asigură copilului cu deficienţe de vedere, protecţie rezidenţială pe perioada şcolarizării, până la momentul reintegrării lui în familie, precum şi servicii specializate de îngrijire, recuperare şi socializare, în scopul facilitării accesului la educaţie specială. Buzău, str. Horticolei, nr. 54,tel. 0238.712729

Elena Dragomie- şef centru

 Complexul de servicii pentru copilul cu handicap nr. 14 Rm.-Sărat Râmnicu-Sărat,Str. Micşunelelor, nr. 9

tel. 0238.566836

Tudorache Petrică  – şef complex

Centrul de recuperare pentru copilul cu dizabilităţi Oferă copilului cu handicap mintal şi asociat, cu domiciliul pe raza mun. Rm.-Sărat şi a localităţilor limitrofe, servicii de îngrijire, recuperare, educaţie şi socializare, în scopul susţinerii frecvenţei şcolare la cursurile speciale şi diminuării riscului separării acestuia de familie.
Centrul de zi pentru copilul cu dizabilităţi „Dumbrava Minunată” Buzău Oferă copiilor cu handicap din judeţ servicii specializate (pe timpul zilei) de îngrijire, recuperare, educaţie şi socializare, în scopul diminuării riscului de izolare în familie şi/sau separare a copiluluid e familia sa. Buzău,bd. Nicolae  Bălcescu, nr. 40,

tel. 0238.432873

Claudia Cecilia Roşioru – şef centru

Centrul de Asistenţă Medico-Socială Pogoanele Oferă servicii de îngrijire, servicii medicale şi sociale persoanelor cu afecţiuni cronice din judeţul Buzău care necesită permanent său temporar supraveghere, asistare, îngrijire şi tratament şi care, din cauza unor motive de natură economică, fizică, psihică sau socială, nu au posibilitatea să îşi asigure nevoile sociale, să îşi dezvolte propriile capacităţi şi competenţe pentru integrare socială; oferă servicii de inserţie/reinserţie socială.  Buzău, oraş Pogoanele, str. Unirii, nr. 76,tel. 0238.552044

Popescu Mircea – şef centru

Căminul pentru persoane vârstnice “Alecu Bagdad” Rm.-Sărat Oferă beneficiarilor – persoane vârstnice, servicii de găzduire, asistenţă medicală şi îngrijire, asistenţă paleativă, consiliere psihologică, socializare şi petrecere a timpului liber, în vederea menţinerii pe cât posibil a capacităţilor de autonomie ale persoanelor vârstnice. Jud. Buzău , mun. Rm. Săratstr. Păun Pincio nr.13,

tel. 0238.563407

Dragan Luminita- şef centru

Centrul de recuperare şi reabilitare a persoanelor adulte cu handicap Rm.-Sărat Oferă beneficiarilor, persoane adulte cu handicap, servicii de găzduire, îngrijire personală, recuperare şi integrare/reintegrare, adaptate nevoilor specifice ale acestora, asigurând astfel creşterea şanselor recuperării şi integrării acestora în familie ori comunitate. Jud. Buzău, mun. Rm. SăratStr. Micşunelelor, nr. 1

tel.  0238.568836

Tudorache Cornelia

Căminul pentru persoane vârstnice Smeeni Furnizează beneficiarilor – persoane vârstnice, servicii de găzduire, asistenţă medicală şi îngrijire, asistenţă paleativă, consiliere psihologică, socializare şi petrecere a timpului liber, în vederea menţinerii şi ameliorării pe cât posibil a capacităţilor de autonomie ale acestora Jud. Buzău, com. Smeenitel. 0238.532543

Dr. Stănescu Cristina

Centrul de recuperare şi reabilitare pentru persoane adulte cu handicap Stâlpu Furnizează beneficiarilor, persoane adulte cu handicap, servicii de găzduire, îngrijire personală, recuperare şi integrare/reintegrare, adaptate nevoilor specifice ale acestora, asigurând astfel creşterea şanselor recuperării şi integrării acestora în familie ori comunitate. Jud. Buzău, com. Stâlputel. 0238.453984

Mircea Vlasceanu – şef centru

 

*(conform anexei nr. 1 la HCJ Buzau nr. 75 din 25.04.2012