Titlu proiect: Servicii sociale pentru un viitor mai bun

Cod proiect: 129087

Apel: POCU/476/4/18/Operațiune compozită OS. 4.12, 4.13, 4.14

Obiectivul general al proiectului

Asigurarea tranzitiei de la servicii de ingrijire institutionalizate catre servicii la nivelul comunitatii.

Obiectivele specifice ale proiectului

  1. Obiectiv specific 1 – dezvoltarea unui serviciu social de tip rezidential in cadrul a 4 case de tip familial pentru 48 copii/ tineri, actuali beneficiari de masura de protectie in cadrul CRCH nr. 9 Buzau
  2. Obiectiv specific 2 – dezvoltarea unui serviciu social de ingrijire de zi in comunitate organizat ca si centru de zi de recuperare pentru copii cu dizabilitati, cu o capacitate de 90 de beneficiari
  3. Obiectiv specific 3 – dezvoltarea retelei de asistenti maternali profesionisti prin recrutarea, evaluarea si atestarea a 10 persoane interesate de aceasta profesie (din care, 5 din mediul rural).

Grup țintă

Proiectul se adreseaza unui grup tinta format din 110 persoane (inclusiv provenite din mediul rural si de etnie roma), din care: – 48 copii/ tineri institutionalizati in cadrul centrului CRCH nr. 9 Buzau, prin tranzitia catre 4 case de tip familial, serviciu rezidential care ofera ingrijire de tip familial; – 42 copii expusi riscului de separare de familie si cei 48 de beneficiari ai caselor de tip familial ce vor beneficia de servicii de recuperare/ reabilitare in cadrul unui centru de zi de recuperare pentru copii cu dizabilitati; – 10 copii institutionalizati in cadrul CRCH nr. 9 Buzau ce vor beneficia de masura de protectie la asistent maternal profesionist; – 10 asistenti maternali profesionisti (din care, minim 5 din rural).


31 IUNIE 2022 – Campanie constientizare, sensibilizare si informare a populatiei cu privire la serviciile ce vor fi oferite in cadrul Centrului de zi de recuperare pentru copii cu dizabilitati “ONIX”