• Raport privind implementarea Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public în  2020  => click aici
  • Raport privind implementarea Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public în semestrul I 2020  => click aici
  • Raport privind implementarea Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public în anul 2019 => click aici
  • Raport privind activitatea de soluţionare a petiţiilor primite la nivelul D.G.A.S.P.C. Buzău, prin Compartimentul transparenţă, petiţii, presă şi voluntariat 2019 => click aici
  • Raport privind activitatea de soluţionare a petiţiilor primite la nivelul D.G.A.S.P.C. Buzău, prin Compartimentul transparenţă, petiţii, presă şi voluntariat ian-iun 2019 => click aici
  • Raport privind activitatea de soluţionare a petiţiilor primite la nivelul D.G.A.S.P.C. Buzău, prin Compartimentul transparenţă, petiţii, presă şi voluntariat 2018 => click aici
  • Raport privind activitatea de soluţionare a petiţiilor primite la nivelul D.G.A.S.P.C. Buzău, prin Compartimentul transparenţă, petiţii, presă şi voluntariat 2017 => click aici
  • Raport privind implementarea Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public în anul 2017 => click aici