1. Serviciul Module rezidenţiale de de tip familial – Buzău

Apartament “Temerarii”

Apartament “Adolescenţii”

Apartament  “ Fraţii”

Apartament “Casa Speranţei”

Apartament “Colt Alb”

Apartament “Liceenii”

Apartament “Rază de Soare”

Apartament “Violeta”

2. Complexul de servicii pentru copilul cu dizabilităţi Buzău

Centrul rezidenţial “Floarea Soarelui”

Centrul rezidenţial “Floare de Colt”

3. Complexul de servicii comunitare Rm.-Sărat

Centrul rezidenţial “Magnolia”

Centrul rezidenţial “Azur”

Centrul rezidenţial “Campionii”

Centrul rezidenţial “Învingătorii”

Centrul rezidenţial “Orhideea”

Centrul de zi “Piticii”

Modul de recuperare, asistenta şi violenţă în familie

4. Complexul de servicii comunitare nr.2 Buzău
Serviciul rezidenţial pentru copilul aflat în dificultate socială
Centrul de tip respiro

5.Complex de Servicii Comunitare nr. 3 Buzău

Centrul de Primire în Regim de Urgenţă şi Evaluare
Centrul Maternal

6. Centrul rezidenţial pentru recuperarea şi reabilitarea copilului cu tulburări de comportament nr. 5 Beceni

7. Complex de Servicii pentru Copilul cu Handicap Sever  nr. 8 Buzău
Centru rezidenţial pentru copilul cu handicap sever

Centrul de zi pentru copii cu TSA

8. Centrul rezidenţial pentru copilul cu handicap nr.9 Buzău

9. Centrul rezidenţial pentru copilul cu deficienţe de auz nr. 10 Buzău

10. Centrul rezidenţial pentru copilul cu deficienţe de vedere nr. 11 Buzău

11. Complexul de servicii pentru copilul cu handicap nr. 14 Rm.-Sărat
Centrul de recuperare pentru copilul cu dizabilităţi

12. Centrul de zi pentru copilul cu dizabilităţi „Dumbrava Minunată” Buzău