decembrie 2015

Proiectul „Te ajutăm să fii în siguranţă – Centrul de recuperare pentru victimele violenţei în familie – Rm. Sărat”

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Buzău, în calitate de promotor, impreună cu Ministerul Justiţei în calitate de Operator de Program desfasoară Proiectul „Te ajutăm să fii în siguranţă – Centrul de recuperare pentru victimele violenţei în familie – Rm. Sărat”.
Proiectul este finanţat prin Programul RO20 „Violenţă domestică şi violenţă bazată pe deosebirea de sex” în cadrul Mecanismului Financiar Norvegian 2009-2014”,
Valoarea totală a proiectului este de 340.002,22 euro, respectiv 1.497.709,78 lei, din care grat norvegian 85% si co-finantare natională în proportie de 15%.
Obiectivul general al proiectului „Te ajutăm să fii în siguranţă – Centrul de recuperare pentru victimele violenţei în familie – Rm. Sărat” îl constituie dezvoltarea serviciilor sociale existente la nivel judeţean pentru asigurarea intervenţiei specializate în cazurile de manifestare a fenomenului violenţei în familie.
Obiectivul specific al proiectului constă în înfiintarea în mun. Rm. Sărat a unui centru pentru recuperarea victimelor violenţei în familie, cu capacitate de 12 locuri, care să asigure acestora gazduire şi servicii adaptate nevoilor specifice şi sensibilizarea instituţiilor, organizaţiilor şi cetăţenilor cu privire la fenomenul violenţei domestice.
Beneficiari direcţi:
– victimele violentei domestice (femei, copii, mame cu copii) pentru care se impune separarea de agresor,
– victimele violenţei domestice (femei, copii, mame cu copii) care au nevoie de consiliere, asistenţă juridică şi psihologică, alte servicii de suport.
Perioada de derulare a proiectului este de 12 luni: 28 aprilie 2015 – 30 aprilie 2016.