1.”UN PAS SPRE COMUNITATE” – PROGRAMUL DE INTERES NAȚIONAL „Înfiinţarea de servicii sociale de tip centre de zi, centre respiro/centre de criză şi locuinţe protejate în vederea dezinstituţionalizării persoanelor cu dizabilităţi aflate în instituţii de tip vechi şi pentru prevenirea instituţionalizării persoanelor cu dizabilităţi din comunitate”


2.”CASĂ NOUĂ, ÎN DRUMUL SPRE ACASĂ” – PROGRAMUL OPERAȚIONAL REGIONAL 2014-2020 A.P. 8/P.I. 8.1/ O.S. 8.3/ C, grup vulnerabil “copii”


3.”ANTICAMERA PENTRU VIATA” – PROGRAMUL OPERAŢIONAL CAPITAL UMAN 2014 – 2020 – „Prima cameră” – Instrumente inovative pentru integrarea socio-profesională a tinerilor care părăsesc sistemul de protecție specială APEL/738/4/20/ Operațiune compozită OS 4.12, OS 4.13/20/


4.“TEAM-UP: progres în calitatea îngrijirii alternative a copiilor” – PROGRAMUL OPERAŢIONAL CAPITAL UMAN 2014 – 2020 – AP 4/ PI 9.iv/ OS 4.5 & 4.14 – Reducerea numărului de copii și tineri plasați în instituții, prin consolidarea rețelei de asistenți maternali/


5.”VENUS – Împreună pentru o viață în siguranță!” – PROGRAMUL OPERAŢIONAL CAPITAL UMAN 2014 – 2020 – 465/4/4/Reducerea numărului de persoane aparținând grupurilor vulnerabile prin furnizarea unor servicii sociale/ medicale/ socio-profesionale/ de formare profesională adecvate nevoilor specifice în vederea integrării socio-profesionale/ 4/ Reducerea numărului de persoane aparținând grupurilor vulnerabile prin furnizarea unor servicii sociale/ medicale/ socio-profesionale/ de formare profesională adecvate nevoilor specifice în vederea integrării socio-profesionale/


6.”Servicii sociale pentru un viitor mai bun” – PROGRAMUL OPERAŢIONAL CAPITAL UMAN 2014 – 2020 – /476/4/18/Operațiune compozită OS. 4.12, 4.13, 4.14/


7.”VIP PLUS – „Voluntariat – Inițiative – Profesionalism pentru calitate în serviciile de zi destinate copiilor din comunitățile vulnerabile”” –  apelul „Creșterea incluziunii și abilitarea romilor”, Programul Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor”, finanțat prin Granturile SEE 2014-2021 /


8.”ÎMPREUNĂ – suport comunitar pentru persoanele adulte cu dizabilități” –  in cadrul Programului Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor, finanțat prin Granturile SEE 2014-2021 /


9.”Asigurarea de echipamente și materiale de protecție pentru personalul și beneficiarii serviciilor publice de asistență socială furnizate de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău pentru gestionarea crizei sanitare COVID-19 /