PROIECTE FINALIZATE


“ÎMPREUNĂ – suport comunitar pentru persoanele adulte cu dizabilități” –  in cadrul Programului Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor, finanțat prin Granturile SEE 2014-2021 /


“Servicii sociale pentru un viitor mai bun” – PROGRAMUL OPERAŢIONAL CAPITAL UMAN 2014 – 2020 – /476/4/18/Operațiune compozită OS. 4.12, 4.13, 4.14/


“VENUS – Împreună pentru o viață în siguranță!” – PROGRAMUL OPERAŢIONAL CAPITAL UMAN 2014 – 2020 – 465/4/4/Reducerea numărului de persoane aparținând grupurilor vulnerabile prin furnizarea unor servicii sociale/ medicale/ socio-profesionale/ de formare profesională adecvate nevoilor specifice în vederea integrării socio-profesionale/ 4/ Reducerea numărului de persoane aparținând grupurilor vulnerabile prin furnizarea unor servicii sociale/ medicale/ socio-profesionale/ de formare profesională adecvate nevoilor specifice în vederea integrării socio-profesionale/


“TEAM-UP: progres în calitatea îngrijirii alternative a copiilor” – PROGRAMUL OPERAŢIONAL CAPITAL UMAN 2014 – 2020 – AP 4/ PI 9.iv/ OS 4.5 & 4.14 – Reducerea numărului de copii și tineri plasați în instituții, prin consolidarea rețelei de asistenți maternali/


“ANTICAMERA PENTRU VIATA” – PROGRAMUL OPERAŢIONAL CAPITAL UMAN 2014 – 2020 – „Prima cameră” – Instrumente inovative pentru integrarea socio-profesională a tinerilor care părăsesc sistemul de protecție specială APEL/738/4/20/ Operațiune compozită OS 4.12, OS 4.13/20/


“VIP PLUS – „Voluntariat – Inițiative – Profesionalism pentru calitate în serviciile de zi destinate copiilor din comunitățile vulnerabile”” –  apelul „Creșterea incluziunii și abilitarea romilor”, Programul Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor”, finanțat prin Granturile SEE 2014-2021 /


“CASĂ NOUĂ, ÎN DRUMUL SPRE ACASĂ” – PROGRAMUL OPERAȚIONAL REGIONAL 2014-2020 A.P. 8/P.I. 8.1/ O.S. 8.3/ C, grup vulnerabil “copii”


“Asigurarea de echipamente și materiale de protecție pentru personalul și beneficiarii serviciilor publice de asistență socială furnizate de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău pentru gestionarea crizei sanitare COVID-19 /


Te ajutăm sa fii in siguranță – Centrul de recuperare pentru victimele violenței în familie Rm. Sărat – Programul de finanțare RO 20 “Violența domestică și violența bazată pe deosebirea de sex”