Proiect în parteneriat cu Fundaţia ‘SERA ROMÂNIA’ în scopul prevenirii sarcinii nedorite şi reducerii numărului de copii abandonaţi.

Categories: Stiri

Proiect în parteneriat cu Fundaţia ‘SERA ROMÂNIA’ în scopul prevenirii sarcinii nedorite şi reducerii numărului de copii abandonaţi.

  • Proiect în parteneriat cu Fundaţia ‘SERA ROMÂNIA’ în scopul prevenirii sarcinii nedorite şi reducerii numărului de copii abandonaţi. Obiectivele specifice urmărite sunt :

➢ Organizarea şi funcţionarea în subordinea D.G.A.S.P.C. Buzău a compartimentului de prevenire a abandonului prin prevenirea sarcinii nedorite, educaţie contraceptivă şi planning familial ;
➢ Scăderea incidenţei sarcinii nedorite în rândul adolescenţilor ;
➢ Reducerea numărului de copii abandonaţi/instituţionalizaţi ;
➢ Reintegrarea socială, familială, şcolară şi profesională a femeilor care intră în categoria beneficiarilor direcţi ai proiectului;
➢ Creşterea gradului de implicare a comunităţii locale şi a celolalte instituţii ale statului ;
Din luna octombrie 2010 funcţionează o echipă de prevenire formată dintr-un asistent social şi un asistent medical care va prelua toate sesizările primite pe cauzele sus-menţionate.

Author: admin