Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului (DGASPC) Buzau
Plasamente Familiale

Misiunea Serviciului Plasamente Familiale
Serviciul Plasamente Familiale: este un serviciu fara personalitate juridica, componenta functionala aflata in subordinea D.G.A.S.P.C.Buzau, care are rolul de a asigura protectia, cresterea si ingrijirea copilului separat, temporar sau definitiv, de parintii sai, ca urmare a stabilirii, in conditiile legii, a unei masuri de protectie speciala.

Beneficiarii serviciilor sociale acordate de Serviciul Plasamente Familiale sunt:
a) copiii pentru care a fost dispus, in conditiile legii plasamentul in regim de urgenta;
b) tinerii care au implinit varsta de 18 ani si care beneficiaza, in conditiile legii, de protectie speciala in vederea continuarii studiilor;
c) copiii pentru care urmeaza a fi instituita tutela, in conditiile legii;
d) copiii separati, temporar sau definitiv, de parintii lor, ca urmare a stabilirii, in conditiile legii, a masurii plasamentului familial;

La baza activitatii Serviciul Plasamente Familiale stau urmatoarele principii:
a) respectarea si promovarea, cu prioritate, a interesului superior al copilului;
b) egalitatea sanselor si nediscriminarea;
c) asistarea copiilor in realizarea si exercitarea drepturilor lor;
d) respectarea demnitatii copilului;
e) ascultarea opiniei copilului si luarea in considerare a acestuia, tinandu-se cont de varsta si gradul sau de maturitate;
f) mentinerea relatiilor personale ale copilului si contacte directe cu parintii, rudele, precum si cu alte persoane fata de care copilul a dezvoltat legaturi de atasament;
g) mentinerea impreuna a fratilor;
h) promovarea unui model familial de ingrijire a copilului;
i) asigurarea unei ingrijiri individualizate si personalizate a copilului;
j) asigurarea protectiei copilului pe o perioada determinata pana la integrarea sau reintegrarea acestuia in familia naturala, extinsa sau substitutiva;
k) asigurarea protectiei impotriva abuzului si expoatarii copilului;
l) asigurarea unei interventii profesioniste, prin echipe multidisciplinare;
m) asigurarea confidentialitatii si a eticii profesionale.
n) asigurarea unui statut egal in cadrul familiei pentru copilul aflat in plasament
o) respectarea istoriei personale, a personalitatii, familiei biologice si traditiilor copilului;

Documentele necesare intocmirii dosarului:

 • Cerere persoanei / familiei care solicita instituirii masurii de protectie, pentru un copil, trebuie insotita de urmatoarele documente:
  1. copie CI,
  2. copie certificate de casatorie (unde este cazul),
  3. copie certificate de deces (unde este cazul),
  4. adeverinta de venit /cupon de pensie /adeverinta de salariat (dupa caz),
  5. adeverinta medicala,
  6. certificate de incadrare intr-un grad de handicap (unde este cazul),
  7. sentinta de divort (unde este cazul),
  8. cazier judiciar,
 • Documente necesare pentru copil:
  1. copie certificat de nastere,
  2. copie CI (unde este cazul),
  3. certificate de incadrare intr-un grad de handicap (unde este cazul),
  4. adeverinta medicala,
  5. adeverinta de elev (unde este cazul),
 • Documente necesare pentru parinti, daca familia le detine:
  1. copie CI,
  2. certificate de casatorie (unde este cazul),
  3. certificate deces (unde este cazul),
  4. certificate de incadrare intr-un grad de handicap (unde este cazul),
  5. Sentinta Civila – divort (unde este cazul).
 • Orice alt document care ar putea servi solutionarii cazului / solicitarii.

Dosarul complet trebuie depus in cadrul serviciilor de asistenta sociala de la nivelul autoritatilor locale de domiciliu.

DOCUMENTE UTILE: