Informaţiile de interes public comunicate din oficiu, conform art. 5 din Legea 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public:

  1. actele normative care reglementează organizarea şi funcţionarea autorităţii sau instituţiei publice;
  2. structura organizatorică, atribuţiile departamentelor autorităţii sau instituţiei publice;
  3. numele şi prenumele persoanelor din conducerea autorităţii sau a instituţiei publice şi ale funcţionarului responsabil cu difuzarea informaţiilor publice;
  4. coordonatele de contact ale autorităţii sau instituţiei publice;
  5. audienţe;
  6. sursele financiare, bugetul şi bilanţul contabil;
  7. programele şi strategiile proprii;
  8. lista cuprinzând documentele de interes public;
  9. lista cuprinzând categoriile de documente produse şi/sau gestionate, potrivit legii;
  10. modalităţile de contestare a deciziei autorităţii sau a instituţiei publice în situaţia în care persoana se consideră vătămată în privinţa dreptului de acces la informaţiile de interes public solicitate.