Principalele acte normative incidente activitatii D.G.A.S.P.C. Buzau

A. De interes general care guvernează activitatea întregii instituții

 1.  OUG nr.57 din 2019 privind Codul Administrativ
 2. Ordonanta nr.27 din 2002 privind reglementarea activitatii de solutionare a petitiilor
 3. Legea nr.78 din 2014 privind reglementarea activitatii de voluntariat in Romania
 4. Legea nr.53 din 2003 Codul MunciiL. nr.215 din 2001 privind administratia publica locala
 5. L nr.544 din 2001 privind liberul acces la informatiile publice
 6. Hotararea nr.797 din 2017 privind aprobarea regulamentelor cadru de organizare si functionare ale serviciilor publice de asistenta sociala si a structurii orientative de personal
 7. Hotararea nr.123 din 2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.544 din 2001 privind liberul acces la informatiile publice
 8. Hotararea Consiliului Judetean Buzau nr.78 din 30-03.2023 privind aprobarea modificarii denumirii si capacitatii unor unitati rezidentiale din structura DGASPC Buzau
 9. Hotararea Consiliului Judetean Buzau nr.173 din 02.08.2023 pentru aprobarea reorganizarii C.Ab.R. Stilpu in Complex de servicii pentru persoanele adulte cu dizabilitati
 10. Hotărârea CJ Buzau nr. 30 din 2022

B. Legislatie cu caracter social

 1. Ordin nr. 1985 1305 5805 din 04.10.2016 Ordin nr. 721 din 2019
 2. Legea nr. 448 din 6.12.2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicata
 3. Legea nr. 292 din 20.12.2011 a asistentei sociale
 4. Legea nr. 273 din 21.06.2004 privind procedura adoptiei, republicata
 5. Legea nr. 272 din 21.06.2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului, republicata
 6. Legea nr. 217 din 22.05.2003 pt prevenirea si combaterea violentei in familie, republicata
 7. Legea nr. 197 din 1.11.2012 privind asigurarea calitatii in domeniul serviciilor sociale, actualizata
 8. Legea nr. 196 din 31.10.2016 privind venitul minim de incluziune
 9. Legea nr. 156 din 30.05.2023 privind organizarea activitatii de prevenire a separarii copilului de familie
 10. Legea nr. 61 din 22.09.1993 privind alocatia de stat pt copii, republicata
 11. Legea nr. 18 din 27.09.1990 pt ratificarea Conventiei ONU cu privire la drepturile copilului, republicata
 12. Legea nr. 17 din 06.03.2000 privind asistenta sociala a persoanelor varstnice, republicata
 13. Legea nr. 7 din 4.01.2023 privind sustinerea procesului de dezinstutionalizare a persoanelor adulte cu dizabilitati
 14. Hotararea nr. 426 din 27.05.2020 privind aprobarea standardelor de cost pentru servicii sociale
 15. Hotararea nr. 268 din 14.03.2007 pt aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor L 448 2006, actualizata
 16. HG nr. 679 din 12.06.2003 privind conditiile de obtinere a atestatului, procedurile de atestare si statutul asistentului maternal profesionist
 17. Conventia din data de 20.11.1989 cu privire la drepturile copilului, republicata

C. Legislatie cu caracter economic

 1. OG nr. 119 din 1999 privind controlul intern menegerial si controlul financiar preventiv, republicata
 2. Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 98 din 2016 privind achizitiile publice
 3. Legea nr.500 din 2002 privind finatele publice
 4. Legea nr.273 din 2006 privind finantele publice
 5. Legea nr.99 din 2016 privind achizitiile sectoriale
 6. Legea nr.98 din 2016 privind achizitiile publice
 7. Legea nr 101 din 2016 privind remediile si caile de atac in materie de atribuire a contracte de achizitie publica, a contractelor sectoriale si a contractelor de concesiune
 8. Legea contabilitatii nr.82 din 1991 republicata