Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului (DGASPC) Buzău – CENTRALIZATOR LEGISLATIE

 

Nr.

crt.

Domeniul de

aplicare

Nr./ data, denumirea actului normativ

 

Publicat in

M.O. nr./data

CADRU

GENERAL

Constitutia Romaniei, republicata

 

Legea nr. 47/08.03.2006 privind sistemul national de asistenta sociala

239/16.03.2006

 

Hotararea nr. 1434/2004 privind Regulamentul – cadru de organizare si functionare a Directiei generale de asistenta sociala si protectia copilului

547/21.07.2008

 

Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public

663/23.10.2001

 

Ordonanta nr. 27/2002 privind reglementarea activitatii de solutionarea petitiilor

84/01.02.2002

 

Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduita a personalului contractual din autoritatile si institutiile publice

1105/26.11.2004

 

Hotararea nr. 123/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public

167/08.03.2002

 

Legea nr. 677/2001- pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date

790/12.12.2001

 

Legea nr. 233/2002 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activitãtii de solutionare a petitiilor

296/30.04.2002

 

Legea nr. 554/2004 a  contenciosului administrativ

1154/07.12.2004

PROTECTIA PERSOANELOR VICTIME ALE VIOLENTEI IN FAMILIE

Legea nr. 217/2003 pentru prevenirea si combaterea violentei in familie

376/29.05.2003

 

Ordonanta nr. 95/2003 pentru modificare si completarea Legii 217/2003

13/8.01.2004

 

Ordinul nr. 384/306/993/12.07.2004 pentru aprobarea Procedurii de conlucrare în prevenirea şi monitorizarea cazurilor de violenta în familie

745/17.08.2004

 

Ordinulul nr. 383/12.07.2004 privind aprobarea standardelor de calitate pentru serviciile sociale din domeniul protectiei victimelor violentei in familie

698/03.08.2004

 

Ordinul nr. 385/2004 privind aprobarea Instructiunilor de organizare si functionare a unitatilor pentru prevenirea si combaterea violentei in familie

818/06.09.2004

 

Ordinul nr. 1018/2004 privind aprobarea Instructiunilor de organizare si functionare a unitatilor penrtu prevenirea si combaterea violentei in familie

818/06.09.2004

 

Hotararea nr. 1156/27.11.2012 privind aprobarea Strategiei nationale pentru prevenirea si combaterea fenomenului violentei in familie pentru perioada 2013-2017 si a Planului operational pentru implementarea Strategiei nationale pentru prevenirea si combaterea fenomenului violentei in familie pentru perioada 2013-2017

819/06.12.2012

 

Codul Penal

PRESTATII

Legea nr. 61/22.09.1993 (republicata) privind alocatia de stat pentru copii

523/31.12.1998

56/08.02.1999

767/14.11.2012

 

Hotararea nr. 577/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederii Legii nr. 61/1993 privind alocatia de stat pentru copii, precum si pentru reglementarea modalitatilor de stabilire si plata a alocatiei de stat pentru copii

442/12.06.2008

 

Ordonanta de Urgenta nr. 70 din 31.08.2011 privind masurile de protectie sociala in perioada sezonului rece

629/02.09.2011

 

Legea nr. 416/18.07.2001 privind venitul minim garantat

401/20.07.2001

 

Legea 272/2004 privind Protectia privind protectia si promovarea drepturilor copilului

557/23.06.2004

PERSOANE VARSTNICE

Legea nr. 17/06.03.2000 privind asistenta sociala a persoanelor varstnice

104/09.03.2000

act. 13.05.2010

 

Hotararea nr. 886/05.10.2000 pentru aprobarea Grilei nationale de evaluare a nevoilor persoanelor varstnice

507/16.10.2000

 

Ordinulul nr. 491/180/23.05.2003 pentru aprobarea Grilei de evaluare medico-sociala a persoanelor care se interneaza in unitati de asistenta medico-sociale

382/03.06.2003

 

Ordinul nr. 246/27.03.2006 privind aprobarea Standardelor minime specifice de calitate pentru serviciile de ingrijire la domiciliu pentru persoanele varstnice si pentru centrele rezidentiale pentru persoane varstnice

344/17.04.2006

 

Hotararea nr. 1021/2000 pentru aprobarea Normelor metodologice metodologice privind stabilirea costului mediu lunar de intretinere in caminele pentru persoane varstnice

556/09.11.2000

 

Ordinul nr. 510/1999 privind aprobarea Programului de pregatire pentru practicarea ocupatiei de ingrijitor la domiciliu

383/12.08.1999

 

Ordinul nr. 559/2003 privind aprobarea Normelor metodologice de evaluare pentru acreditarea furnizorilor de ingrijiri la domiciliu

516/17.07.2003

 

Ordinul nr. 1063/2004 pentru modficiarea Ordinului Ministrului sanatatii si familiei nr. 559/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de evaluare pentru acreditarea furnizorilor de ingrijiri la domiciliu

810/02.09.2004

 

Ordinul nr. 318/2003 pentru aprobarea Normelor privind organizarea si functionarea ingrijirilor la domiciliu, precum si autorizarea persoanelor juridice si fizice care acorda aceste servicii

255/12.04.2003

SERVICII SOCIALE

Ordonanta nr. 68/28.08.2003 privind serviciile sociale

619/30.08.2003

 

Legea nr. 515/28.11.2003 pentru aprobarea Ordonantei guvernului nr.  68/28.08.2003 privind serviciile sociale

861/04.12.2003

 

Legea 197/01.11.2012 privind asigurarea calitatii in domeniul serviciilor sociale

754/09.11.2012

 

Ordonanta nr. 86/19.08.2004 pentru modificarea si completarea Ordonantei guvernului nr.  68/28.08.2003 privind serviciile sociale

799/30.08.2004

 

Legea nr. 488/10.11.2004 privind aprobarea Ordonantei guvernului nr. 86/2004 pentru modificarea si completarea Ordonantei guvernului nr.  68/28.08.2003 privind serviciile sociale

1078/19.11.2004

PREVENIRE MARGINALIZARE SOCIALA,

INTEGRARE SOCIALA

RELATII INTERETNICE

Legea nr. 116 din 15 martie 2002 privind prevenirea şi combaterea marginalizarii sociale

193/21.03.2002

 

Hotararea nr. 1149/2002 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 116/2002 privind prevenirea şi combaterea marginalizarii sociale

795/01.11.2002

 

Legea nr. 119/1996 privind actele de stare civila

282/11.11.1996

Rep.339/18.05.2012

 

Hotararea nr. 430/2001 privind Strategia pentru îmbunătătirea situaţiei romilor

252/16.05.2001

 

Hotararea nr. 829/2002 privind  Planul national antisărăcie si  promovare incluziune  socială

662/06.09.2002

PREVENIRE

Legea nr. 497/28.12.2006 pentru consacrarea zilei de 5 iunie ca Ziua impotriva violentei asupra copilului in Romania

16/10.01.2007

 

Ordonanta de urgenta nr. 113/21.12.2011 privind Organizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Plati si Inspectia Sociala

921/23.12.2011

 

Hotararea nr. 1896/21.12.2006 privind modificarea anexei la Hotararea Guvernului nr. 1434/2004 privind atributiile si Regulamentul cadru de organizare si functionare ale Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului

17/10.01.2007

 

Legea nr. 118/30.06.2010 privind unele masuri necesare in vederea restabilirii echilibrului bugetar

441/30.06.2010

 

Legea nr. 294/07.07.2006 ratificarea Acordului dintre Romania si Spania privind cooperarea in domeniul protectiei minorilor neinsotiti in Spania, repatrierea lor si lupta impotriva exploatarii minorilor, semnat la Madrid la 15 decembrie 2005

598/11.07.2006

 

Ordinul nr. 288/06.07.2006 pentru aprobarea standardelor minime obligatorii privind managementul de caz in domeniul protectiei drepturilor copilului

 

Ordinul nr. 289/06.07.2006 pentru aprobarea Standardelor minime obligatoeii privind centrul de consiliere si sprijin pentru parinti si copii si a ghidului metodologic de implementare a acestor standarde

637/24.07.2006

 

Ordinul nr. 219/15.06.2006 privind activitatile de identificare, interventie si monitorizare a copiilor care sunt lipsiti de ingrijirea parintilor pe perioada in care acestia se afla la munca in strainatate

544/23.06.2006

 

Ordinul nr. 101/15.03.2006 privind aprobarea Standardelor minine obligatorii pentru centrul maternal si a ghidului metodologic de implementare a acestor standarde

458/26.05.2006

 

Ordinul nr. 95/13.03.2006 pentru aprobarea Metodologiei de lucru privind colaborarea dintre directiile generale de asistenta sociala si protectia copilului si serviciile publice de asistenta sociala/persoane cu atributii de asistenta sociala, in domeniul protectiei drepturilor copilului

305/05.04.2006

 

Hotararea nr. 860/13.08.2008 privind aprobarea Strategiei nationale in domeniul protectiei si promovarii drepturilor copilului 2008-2013 si a Planului operational pentru implementare Strategiei nationale in domeniul protectiei si promovarii drepturilor copilului 2008-2013

646/10.09.2008

 

Hotararea nr. 421/16.04.2008 privind stabilirea nivelului minim al alocatiei zilnice de hrana pentru consumurile colective din institutiile publice de asistenta sociala

320/23.04.2008

 

Ordinul nr. 276/04.07.2005 privind coordonarea activitatilor de prevenire a abandonului in unitatile sanitare care au in structura sectii de nou-nascuti si/sau de pediatrie;

Ordinul nr. 145/22.04.2005 pentru aprobarea formularului-tip al procesului verbal de constatare si sanctionare a contraventiilor in domeniul protectiei drepturilor copilului

693/02.08.2005

 

Ordinul nr. 123/10.11.2004 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a subgrupului pentru coordonarea si evaluarea activitatii de prevenire si de combatere a traficului de copii

1150/06.12.2004

 

Hotararea nr. 1769/21.10.2004 privind aprobarea Planului national de actiune pentru eliminarea exploatarii prin munca a copiilor

1028/08.11.2004

 

Hotararea nr. 1437/02.09.2004 privind organizarea si metodologia de functionare a comisiei pentru protectia copilului

872/24.09.2004

 

Hotararea nr.1295/13.08.2004 privind aprobarea Planului national de actiune pentru prevenirea si combaterea traficului de copii

802/31.08.2004

 

Hotararea nr.617/21.04.2004 privind infiintarea si organizarea Comitetului national director pentru prevenirea si combaterea exploatarii copiilor prin munca

391/03.05.2004

 

Legea nr. 111/07.04.2004 pentru modificarea legii nr. 326/2003 privind drepturile de care beneficiaza copiii si tinerii ocrotiti de serviciile publice specializate pentru protectia copilului, mamele protejate in centre maternale, precum si copiii incredintati sau dati in plasament la asistenti maternali profesionisti

336/16.04.2004

 

Legea nr. 18/27.09.1990 pentru ratificarea Conventiei ONU cu privire la drepturile copilului (republicata)

314/13.06.2001

 

Ordonanţa de urgenta nr. 70/31.08.2011 privind măsurile de protectie sociala in perioada sezonului rece

629/02.09.2011

 

Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat modificată prin Legea 115/2006

408/11.05.2006

 

Legea nr. 272/2004 privind Protecţia şi Promovarea Drepturilor Copilului

557/23.06.2004

 

Ordonanţa nr. 68/2003 privind serviciile sociale modificată şi completată prin Ordonanţa nr. 86/2004

799/30.08.2004

 

Legea nr. 515/2003 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului 68/2003 privind serviciile sociale

861/04.12.2003

 

Hotărârea nr. 1024/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor ordonanţei guvernului nr. 68/2003 privind serviciile sociale, precum şi a Metodologiei de acreditare a furnizorilor de servicii sociale modificată prin Hotărârea nr. 539/2005

535/23.06.2005

 

Ordonanţa nr. 86/2004 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei guvernului nr. 68/2003 privind serviciile serviciile sociale

799/30.08.2004

 

Hotărârea nr. 430/2001 privind aprobarea Strategiei de Imbunătăţirea situaţiei romilor modificată prin 522/2006

371/28.04.2006

PROTECTIA DREPTURILOR COPILULUI

Ordinul nr. 384/306/993/12.07.2004 pentru aprobarea procedurii de conlucrare în prevenirea şi monitorizarea cazurilor de violenţă în familie

745/17.08.2004

 

Ordinul nr. 383/12.07.2004 privind aprobarea standardelor de calitate pentru serviciile sociale din domeniul protecţiei victimelor violenţei în familie

1150/06.12.2004

 

Ordinul nr. 123 din 10 octombrie 2004 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Subgrupului pentru coordonarea şi evaluarea activităţii de prevenire şi de combatere a traficului de copii

1150/06.12.2004

 

Hotararea nr. 1.769 din 21 octombrie 2004 privind aprobarea Planului naţional de acţiune pentru eliminarea exploatării prin munca a copiilor

1028/08.11.2004

 

Ordinul nr. 286/06.07.2006 privind Norme metodologice privind intocmirea Planului de servicii si a Normelor privind intocmirea Planului individualizat de protectie

656/28.07.2006

 

Hotararea nr. 1.443 din 2 septembrie 2004 privind metodologia de repatriere a copiilor romani neinsotiti şi asigurarea măsurilor de protecţie specială în favoarea acestora

873/24.09.2004

 

Hotararea nr. 1.439 din 2 septembrie 2004 privind serviciile specializate destinate copilului care a săvârşit o fapta penală şi nu răspunde penal

872/24.09.2004

 

Hotararea nr. 1.438 din 2 septembrie 2004 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor de prevenire a separarii copilului de familia sa, precum şi a celor de protecţie specială a copilului lipsit temporar sau definitiv de ocrotirea părinţilor săi

872/24.09.2004

 

Hotararea nr. 1.437 din 2 septembrie 2004 privind organizarea şi metodologia de funcţionare a comisiei pentru protecţia copilului

872/24.09.2004

 

Hotararea nr. 350 din 18/04.2012 pentru a probarea Normelor metodologice de aplicare a Legii mr. 273/2004 privind regimul juridic al adoptiei si a Regulemantului de organizare si functionare a Consiliului de coordonare  de pe langa Oficiul Roman pentru Adoptii

268/24.04.2012

 

Hotararea nr. 1.434 din 2 septembrie 2004 privind atribuţiile şi Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare ale Direcţiei generale de asistenta socială şi protecţia copilului

869/23.09.2004

 

Hotararea nr. 1.433 din 2 septembrie 2004 privind aprobarea structurii organizatorice, a numărului maxim de posturi şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Oficiului Roman pentru Adoptii

869/23.09.2004

 

Ordonanta de urgenta nr. 68/30.06.2010 privind unele masuri de reorganizare a Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale si a activitatii institutiilor aflate in subordinea, in coordonarea si sub autoritatea sa

446/01.07.2010

 

Ordinul nr. 89 din 27 iulie 2004 pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii privind centrul de primire în regim de urgenta pentru copilul abuzat, neglijat şi exploatat

759/19.08.2004

 

Ordinul nr. 14/15.01.2007 pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii privind serviciul pentru dezvoltarea deprinderilor de viata independenta si a ghidului metodologic de implementare a acestor standarde

146/28.02.2007

 

Ordinul nr. 45 din 25 martie 2004 pentru aprobarea standardelor minime obligatorii privind procedura adopţiei interne

306/07.04.2004

 

Ordinul nr. 27 din 10 martie 2004 pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii privind serviciile pentru protecţia copilului de tip rezidential pentru copiii cu dizabilitati

515/08.06.2004

 

Ordinul nr. 25 din 9 martie 2004 pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii privind centrele de zi pentru copiii cu dizabilitati

247/22.03.2004

 

Ordinul nr. 24 din 4 martie 2004 pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii pentru centrele de zi

247/22.03.2004

 

Ordinul nr. 21 din 26 februarie 2004 pentru aprobarea standardelor minime obligatorii privind serviciile pentru protecţia copilului de tip rezidential

222/15.03.2004

 

Ordinul nr. 177 din 16 decembrie 2003 privind aprobarea standardelor minime obligatorii pentru telefonul copilului, standardelor minime obligatorii privind centrul de consiliere pentru copilul abuzat, neglijat şi exploatat, precum şi a standardelor minime obligatorii privind centrul de resurse comunitare pentru prevenirea abuzului, neglijarii şi exploatării copilului

52/22.01.2004

 

Ordinul nr. 35 din 15 mai 2003 privind aprobarea Standardelor minime obligatorii pentru asigurarea protecţiei copilului la asistentul maternal profesionist şi a ghidului metodologic de implementare a acestor standarde

359/27.05.2003

 

Legea nr. 272 din 21 iunie 2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului

557/23.06.2004

 

Legea nr. 273 din 21 iunie 2004 privind regimul juridic al adopţiei

557/23.06.2004

 

Ordinul nr. 137 din 23 septembrie 2003 privind aprobarea Programei analitice a cursurilor de formare profesională pentru asistentii maternali profesionisti

702/07.10.2003

 

 

 

Legea nr. 326 din 8 iulie 2003 privind drepturile de care beneficiază copiii şi ţinerii ocrotiţi de serviciile publice specializate pentru protecţia copilului, mamele protejate în centre maternale, precum şi copiii încredinţaţi sau dati în plasament la asistenţi maternali profesionisti

525/22.07.2003

 

Hotararea nr. 679 din 12 iunie 2003 privind condiţiile de obţinere a atestatului, procedurile de atestare şi statutul asistentului maternal profesionist

443/23.06.2003

 

Ordinul nr. 35 din 15 mai 2003 privind aprobarea Standardelor minime obligatorii pentru asigurarea protecţiei copilului la asistentul maternal profesionist şi a ghidului metodologic de implementare a acestor standarde

359/27.05.2003

 

Legea nr. 18 din 27 septembrie 1990 pentru ratificarea Convenţiei cu privire la drepturile copilului ( republicata)

109/28.09.1990

Republicata in MO din 13.06.2003

 

Ordin 95/13 martie 2006  pentru aprobarea Metodologiei de lucru privind colaborarea dintre directiile generale de asistentã socialã si protectia copilului si serviciile publice de asistentã socialã/persoane cu atributii de asistentã socialã, în domeniul protectiei drepturilor copilului

305/05.04.2006

 

Ordin nr. 289/2006 pentru aprobarea standardelor minime obligatorii privind centrul de consiliere pentru părinti şi copii şi a ghidului metodologic de implementare

664/02.0.2006

 

Ordinul nr.287/2006 pentru aprobarea standardelor minime obligatorii privind centrul de pregătire şi sprijinire a reintegrării sau integrării copilului în familie

648/27.07.2006

 

Legea nr. 300 din 11.07.2006 pentru ratificarea Convenţiei Consiliului Europei privind lupta împotriva traficului de fiinţe umane, adoptată la 3 mai 2005, deschisă spre semnare şi semnată de România la Varşovia la 16 mai 2005

622/19.07.2006

 

Hotărârea nr. 1769/21.10.2004 privind aprobarea Planului naţional de acţiune pentru eliminarea exploatării prin muncă a copiilor

1028/08.11.2004

 

Ordinul nr. 288/06.07.2006 privind aprobarea standardelor minime obligatorii pentru centrul maternal şi a ghidului metodologic de implementare a acestor standarde.

637/24.07.2006

 

Ordinul nr. 101/2006 privind aprobarea standardelor minime obligatorii pentru centrul maternal şi a ghidului metodologic de implementare a acestor standarde.

45 bis/26.05.2006

 

Hotararea nr. 1438/02.09.2004 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare si functionare a serviciilor de prevenire a separarii copilului de familia sa, precum si a celor de protectie speciala a copilului lipsit temporar sau definitiv de ocrotirea parintilor sai

PERSOANE CU HANDICAP

Legea 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap

1006/18.12.2006

act. 29.11.2012

 

Hotararea nr. 268/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicarea a prevederilor Legii 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap

233/04.04.2007

 

Hotararea Guvernului nr. 329/20 martie 2003 pentru aprobarea regulamentului cadru de organizare si functionarea a institutiilor de protectie speciala a persoanelor cu handicap

228/04.04.2003

 

Legea nr. 584/29.10.2002 privind masurile de prevenire a raspandirii maladiei SIDA in Romania si de protectie a persoanelor infectate cu HIV sau bolnave de SIDA

814/08.11.2002

act. 23.04.2007

 

Hotararea guvernului nr. 1177/02.10.2003 pentru aprobarea cuantumului indemnizatiei lunare de hrana cuvenita persoanelor infectate cu HIV sau bolnave de SIDA

732/20.10.2003

 

Ordin nr. 558/22.10.2008 privind aprobarea standardelor de calitate pentru centrele rezidentiale, centrele de yi si locuintele protejate pentru persoane adulte cu handicap

752/07.11.2008

 

Ordinul nr. 794/380 din 7.10.2002 privind aprobarea modului de plata a indemnizatiilor cuvenite parintilor legali ai copilului cu handicap grav precum si adultului cu handicap grav

929/18.12.2002

 

Hotararea nr. 427/25 aprilie 2001 pentru aprobarea Normelor Metodologice privind conditiile de incadrare, drepturile si obligatiile asistentului personal al persoanei cu handicap

232/07.05.2002

 

Hotararea nr. 463/19.05.2005 pentru modificarea Normelor metodologice privind conditiile de incadrare, drepturile si obligatiile asistentului personal al persoanei cu handicap

484/08.07.2005

 

Legea 487/11 iulie 2002 privind sananatatea mintala si protectia persoanelor cu tulburari psihice

589/08.08.2002

act. 16.09.2012

 

Hotararea 532/01 iulie 1999 pentru aprobarea metodologiei de stabilire a nivelului contributiei de intretinere in institutiile de asistenta sociala datorata de persoanele asistate sau de sustinatorii legali ai acestora

325/08.07.1999

SERVICIUL ALOCATII

Legea nr. 61/22.09.1993 (republicata) privind alocatia de stat pentru copii

523/31.12.1998

56/08.02.1999

 

Hotararea nr. 577/28.05.2008 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 61/2003 privind alocatia de stat pentru copii, precum si pentru reglementarea modalitatilor de stabilire si plata a alocatiei de stat pentru copil

442/12.06.2008

 

Legea nr. 277/24.12.2010 privind alocatia pentru sustinerea familiei

889/30.12.2010

act. 14.10.2012

 

Hotararea nr. 38/19.01.2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 277/2010 privind alocatia pentru sustinerea familiei

56/ 21.01.2011

act. 02.04.2012

 

OUG nr. 148/2005 privind susţinerea familiei în vederea creşterii copilului, modificată prin Legea nr. 7/2007

1008/14.11.2005

33/17.01.2007

act. 14.10.2012

 

Hotărârea nr. 53/2006 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor OUG nr. 148/2005 privind susţinerea familiei în vederea creşterii copilului, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.825/2005

7/04.01.2006

57/20.01.2006

 

Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, modificată şi completată prin Legea nr. 115/2006

401/20.07.2001

408/11.05.2006

 

Legea nr. 118/30.06.2010 privind unele masuri necesare in vederea restabilirii echilibrului bugetar

441/30.06.2010

 

Ordonanţa nr. 3/2007 privind unele măsuri financiar-fiscale din domeniul protecţiei sociale

67/29.01.2007

act. 03.07.2010

 

Ordinul emis de Ministrul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei şi de Ministrul Administraţiei şi Internelor cu nr. 83/01.02.2007/nr.154/19.02.2007, pentru aprobarea Instrucţiunilor de aplicare a prevederilor art. I-IV din Ordonanţa Guvernului nr. 3/2007 privind unele măsuri financiar-fiscale din domeniul protecţiei sociale

138/26.02.2007

 

Legea nr. 17/06.03.2000 (republicata) privind asistenta sociala a persoanelor varstnice

104/09.03.2000

rep. 157/06.08.2007

act. 13.05.2010

 

Hotararea nr. 886/05.10.2000 pentru aprobarea Grilei nationale de evaluare a nevoilor persoanelor varstnice

507/16.10.2000

 

Ordinulul nr. 491/180/23.05.2003 pentru aprobarea Grilei de evaluare medico-sociala a persoanelor care se interneaza in unitati de asistenta medico-sociale

382/03.06.2003

 

Ordinul nr. 246/27.03.2006 privind aprobarea Standardelor minime specifice de calitate pentru serviciile de ingrijire la domiciliu pentru persoanele varstnice si pentru centrele rezidentiale pentru persoane varstnice

344/17.04.2006

 

Hotarea nr. 1021/2000 pentru aprobarea Normelor metodologice metodologice privind stabilirea costului mediu lunar de intretinere in caminele pentru persoane varstnice

556/09.11.2000

 

Ordinul nr. 510/1999 privind aprobarea Programului de pregatire pentru practicarea ocupatiei de ingrijitor la domiciliu

383/12.08.1999

 

Ordinul nr. 559/2003 privind aprobarea Normelor metodologice de evaluare pentru acreditarea furnizorilor de ingrijiri la domiciliu

516/17.07.2003

 

Ordinul nr. 1063/2004 pentru modficiarea Ordinului Ministrului sanatatii si familiei nr. 559/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de evaluare pentru acreditarea furnizorilor de ingrijiri la domiciliu

810/02.09.2004

 

Ordinul nr. 318/2003 pentru aprobarea Normelor privind organizarea si functionarea ingrijirilor la domiciliu, precum si autorizarea persoanelor juridice si fizice care acorda aceste servicii

255/12.04.2003

 

Ordonanta nr. 68/28.08.2003 privind serviciile sociale

619/30.08.2003

act. 23.06.2005

 

Legea nr. 515/28.11.2003 pentru aprobarea Ordonantei guvernului nr.  68/28.08.2003 privind serviciile sociale

861/04.12.2003

 

Legea nr. 197/01.11.2012 privind asigurarea calitatii in domeniul serviciilor sociale

754/09.11.2012

 

Ordonanta nr. 86/19.08.2004 pentru modificarea si completarea Ordonantei guvernului nr.  68/28.08.2003 privind serviciile sociale

799/30.08.2004

act. 22.11.2004

 

Legea nr. 488/10.11.2004 privind aprobarea Ordonantei guvernului nr. 86/2004 pentru modificarea si completarea Ordonantei guvernului nr.  68/28.08.2003 privind serviciile sociale

1078/19.11.2004

 

Ordonanta nr. 86/19.08.2004 pentru modificarea si completarea Ordonantei guvernului nr.  68/28.08.2003 privind serviciile sociale

799/30.08.2004

 

Legea nr. 488/10.11.2004 privind aprobarea Ordonantei guvernului nr. 86/2004 pentru modificarea si completarea Ordonantei guvernului nr.  68/28.08.2003 privind serviciile sociale

1078/19.11.2004

HOTARARI ALE CONSILIULUI JUDETEAN BUZAU

Hotararea nr. 130/29.12.2004 a Consiliului Judetean Buzau privind infiintarea si organizarea Directiei generala de asistenta sociala si protectia copilului Buzau, cu modificarile si completarile ulterioare

 

Hotararea nr. 62/25.05.2010 a Consiliului  Judetean Buzau  pentru aprobarea Programului de activitate in anul 2010, a numarului de personal, organigramei, statului de functii precum si a Regulamentului de organizare si functionare si functionare ale Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Buzau, cu modificarile si completarile ulterioare

 

Hotararea nr. 75/25.04.2012 a Consiliului Judetean Buzau privind aprobarea numarului de personal, organigramei si statului de functii ale Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Buzau