Titlu proiect: “IMPREUNA – suport comunitar pentru persoanele adulte cu dizabilitati”
Lider de proiect: DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI BUZAU
Partener: CRUCEA ALB-GALBENA Filiala Buzau
Valoarea totală a proiectului: 968.211,09 euro, rata grantului fiind de 100% oferit de Norvegia, Prin Granturile SEE in cadrul Programului “Dezvoltare locala, reducerea saraciei si cresterea incluziunii romilor” 2014-2020
Cod Proiect: PN4038
OBIECTIV GENERAL: Dezvoltarea, in aria de implementare a proiectului, de servicii sociale integrate pentru persoanele cu dizabilitati, care sa contribuie la cresterea accesului persoanelor din grupul tinta principal la servicii adaptate nevoilor individuale si la cresterea nivelului de satisfactie a grupului tinta cu privire la calitatea serviciilor (aria de implementare a proiectului este formata din 4 UAT-uri cu populatie mai mica de 20000 de locuitori din judetul Buzau). Prin proiect se doreste construirea in localitatea Stilpu a unei locuinte maxim protejate si reabilitarea unei cladiri pentru infiintarea unui centru de zi care sa ofere servicii persoanelor din aria de implementare a proiectului

OBIECTIVE SPECIFICE:

  • Înființarea, în localitatea Stîlpu, a unei locuințe maxim protejate (LMP) care să furnizeze servicii cu cazare unui număr de 10 persoane adulte cu dizabilități.
  • Înfiintarea unui centru de zi în localitatea Stilpu, cu capacitate de 30 de locuri, care să furnizeze servicii de recuperare și abilitare/reabilitare unui număr de 105 persoane adulte cu dizabilități (95 persoane din cele 4 localități din aria de implementare a proiectului și 10 persoane din cadrul locuinței maxim protejate) până la sfărșitul proiectului (ultimele 12 luni de proiect).
  • Creșterea gradului de informare și conștientizare a familiilor, specialiști din cadrul instituțiilor publice, comunității, cu privire la nevoile persoanelor adulte cu dizabilități la nivelul a 4 localități rurale limitrofe din aria de implementare a proiectului.
  • Implementarea unui program de prevenire a instituționalizării persoanelor cu dizabilități din comunitate constând în informarea, consilierea și instruirea familiilor persoanelor cu dizabilități (120 de persoane) și instruirea și formarea personalului care desfășoară activități cu persoane cu dizabilități (40 de persoane).

GRUP TINTA: 675 persoane adulte care detin certificat valabil de incadrare in grad handicap si au domiciliul/rezidenta in una din cele patru localitati din aria de implementare a proiectului (comunele Stilpu, Ulmeni, Merei, Pietroasele, toate din jud.Buzau).


GHID DE BUNE PRACTICI IN INGRIJIREA PERSOANELOR ADULTE CU DIZABILITATI

Decembrie 2022 – lucrari interioare


Noiembrie 2022


Stadiul constructiei – septembrie 2022


August 2022


Iulie 2022
ȘANTIER DESCHIS!!!
Primele imagini de pe șantierul pentru constructia privind inființarea, în localitatea Stîlpu, a celor doua servicii sociale propuse:
1. un serviciu de tip locuință maxim protejată, care să furnizeze servicii cu cazare în conformitate cu standardele minime obligatorii de calitate,
2. un centru de zi care sa ofere servicii pentru persoanele adulte cu dizabilități.


22.06.2022

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău, în calitate de beneficiar al finanțării pentru proiectul cu titlul „ÎMPREUNĂ – suport comunitar pentru persoanele adulte cu dizabilități”, având ca partener Fundația “Crucea Alb-Galbenă” Buzău, depus în cadrul  Programului Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilorfinanțat prin Granturile Norvegiene 2014-2021, anunţă semnarea în data de 21.06.2022 a Contractului de Lucrări  de construcții de clădiri și Lucrări de reparații generale și renovare pentru Restructurarea centrului de recuperare și reabilitarea a persoanelor adulte cu handicap Stîlpu – ,,Construire două locuințe protejate și înființarea unui centru de zi prin reabilitarea-modernizarea unui imobil

Contractul de lucrări are o valoare de 1.835.131,60 ron fără TVA, respectiv 2.183.806,61 ron cu TVA și o durată de execuție de 6 luni, de la data emiterii ordinului de începere a lucrărilor

Valoarea totală a Contractului de Finanțare este de 968.211,09 euro, rata grantului fiind de 100%.


31.03.2021

O LANSARE REUSITA!
Astazi, 31 martie 2021 a avut loc lansarea proiectului nostru de suflet.
Ne-am bucurat sa ne revedem colegii din alte institutii, sa vedem si sa simtim interesul si aprecierea necesitatii dezvoltarii acestor servicii sociale.
Multumim tutoror celor care au raspuns invitatiei noastre, de a ne fi alaturi la Evenimentul de lansare a Proiectului “IMPREUNA – suport comunitar pentru persoanele adulte cu dizabilitati” Stilpu, jud. Buzau.
Prin implementarea acestui proiect se asteapta ca rezultate majore:
– două servicii sociale înființate (1 locuință protejată și un centru de zi), care să ofere servicii/activități integrate atât persoanelor din rezidență, cât și celor din comunitate (minim 105 persoane), prin reorganizarea Centrului de recuperare și reabilitare pentru persoane adulte cu handicap, care functionează în com Stîlpu, jud. Buzău, având în prezent un număr de 50 de beneficiari
– dezvoltarea profesionala a specialistilor care desfasoara activitatea in sfera asistentei adultilor cu dizabilitati, si sprijin acordat familiilor persoanelor cu handicap in solutionarea problemelor legate de ingrijirea persoanei cu dizabilitati.

Mesajul Presedintelui Autoritatii Nationale pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilitati, Copii si Adoptii, doamna Florica Chereches, la lansarea proiectului: