• Cost mediu lunar septembrie – octombrie 2016 -> click aici   

 

 • Cost servicii sociale – 31.12.2015:        

Pentru asigurarea transparentei privind utilizarea fondurilor alocate si administrarea acestora, furnizorii publici si privati de servicii sociale au obligatia de a face publice informatiile privind costurile serviciilor sociale acordate. Analizand volumul total al  cheltuielilor  realizate la data de 31.12.2015, pentru functionarea serviciilor sociale in unitatile de asistenta sociala din structura D.G.A.S.P.C. Buzau, raportat la numarul mediu de beneficiari, au rezultat urmatoarele costuri medii:

Complexul de servicii pentru copilul cu dizabilităţi Buzău (servicii de tip rezidential  in casute de tip familial)

 • Numar mediu  de beneficiari/luna/ 2015 = 39
 • Total cost mediu  =  38.176 lei/beneficiar/an
 • Total cost mediu lunar  =    3.181 lei/ luna/beneficiar

Din care:

 • cheltuieli de personal = 2.108 lei/ luna/beneficiar
 • cheltuieli cu bunuri si servicii  = 1.073 lei/ luna/beneficiar

Complexul de servicii comunitare nr. 2 Buzău (servicii de tip rezidential)

 • Numar mediu  de beneficiari /luna/2015 = 63
 • Total cost mediu  =  33.217 lei/beneficiar/an
 • Total cost mediu lunar  =    2.768 lei/ luna/beneficiar

Din care:

 • cheltuieli de personal  = 1.618 lei/ luna/beneficiar
 • cheltuieli cu bunuri si servicii = 1.150 lei/ luna/beneficiar

Serviciul module rezidenţiale de tip familial Buzău (servicii de tip rezidential in apartamente)

 • Numar mediu  de beneficiari /luna / 2015 = 54
 • Total cost mediu  =  32.677 lei/beneficiar/an
 • Total cost mediu lunar  =  2.723 lei/ luna/beneficiar

Din care:

 • cheltuieli de personal  = 1.849 lei/ luna/beneficiar
 • cheltuieli cu bunuri si servicii =     874 lei/ luna/beneficiar

Centrul rezidenţial pentru recuperarea şi reabilitarea copilului cu tulburări de comportament nr. 5 Beceni (servicii de tip rezidential)

 • Numar mediu  de beneficiari /luna/ 2015 = 30
 • Total cost mediu =  40.789 lei/beneficiar/an
 • Total cost mediu lunar  =   3.399 lei/ luna/beneficiar

Din care:

 • cheltuieli de personal  = 2.098 lei/ luna/beneficiar
 • cheltuieli cu bunuri si servicii = 1.301 lei/ luna/beneficiar

Complexul de servicii comunitare Rîmnicu-Sărat (servicii de tip rezidential in casute de tip familial si centru de zi)

Din  care :

Complexul de servicii comunitare Rîmnicu-Sărat( servicii de tip rezidential in casute de tip familial )

 • Numar mediu  de beneficiari/luna/2015 = 59
 • Total cost mediu  = 28.394 lei/beneficiar/an
 • Total cost mediu lunar  = 2.366 lei/ luna/beneficiar

Din care:

 • cheltuieli de personal  = 1.586 lei/ luna/beneficiar
 • cheltuieli cu bunuri si servicii = 780 lei/ luna/beneficiar

Complexul de servicii comunitare Rîmnicu-Sărat( servicii de tip centru de zi)

 • Numar mediu  de beneficiari/luna/2015 = 12
 • Total cost mediu =  15.952 lei/beneficiar/an
 • Total cost mediu lunar =    1.329 lei/ luna/beneficiar

Din care:

 • cheltuieli de personal   = 1.063 lei/ luna/beneficiar
 • cheltuieli cu bunuri si servicii =     266 lei/ luna/beneficiar

Complexul de servicii pentru copilul cu handicap sever nr. 8 Buzău (servicii de tip rezidential )

 • Numar mediu  de beneficiari/luna/ 2015 = 42
 • Total cost mediu   =  39.727 lei/beneficiar/an
 • Total cost mediu lunar  =  3.311 lei/ luna/beneficiar

Din care:

 • cheltuieli de personal  = 2.267 lei/ luna/beneficiar
 • cheltuieli cu bunuri si servicii = 1.044 lei/ luna/beneficiar

Centrul rezidenţial pentru copilul cu handicap nr. 9 Buzău (servicii de tip rezidential )

 • Numar mediu  de beneficiari/luna / 2015 = 78
 • Total cost mediu =  26.265 lei/beneficiar/an
 • Total cost mediu lunar  =    2.189 lei/ luna/beneficiar

Din care:

 • cheltuieli de personal  =  1.027 lei/ luna/beneficiar
 • cheltuieli cu bunuri si servicii =  1.162 lei/ luna/beneficiar

Centrul rezidential pentru copilul cu deficiente de auz nr. 10 Buzau (servicii de tip rezidential)

 • Numar mediu  de beneficiari /luna/ 2015 = 40
 • Total cost mediu   =  34.915 lei/beneficiar/an
 • Total cost mediu lunar =    2.910 lei/ luna/beneficiar

Din care:

 • cheltuieli de personal  = 1.655 lei/ luna/beneficiar
 • cheltuieli cu bunuri si servicii =  1.255 lei/ luna/beneficiar

Centrul rezidential pentru copilul cu deficiente de vedere nr.11 Buzau (servicii de tip rezidential )

 • Numar mediu  de beneficiari /luna /2015 = 48
 • Total cost mediu  =  33.728 lei/beneficiar
 • Total cost mediu lunar  =    2.811 lei/ luna/beneficiar

Din care:

 • cheltuieli de personal   = 1.571 lei/ luna/beneficiar
 • cheltuieli cu bunuri si servicii = 1.240 lei/ luna/beneficiar

Complexul de servicii pentru copilul cu handicap nr. 14 Rîmnicu-Sărat (servicii de tip rezidential in casute de tip familial si centru de recuperare)

Din care:

Complexul de servicii pentru copilul cu handicap nr. 14 Rîmnicu-Sărat (servicii de tip rezidential in casute de tip familial)

 • Numar mediu  de beneficiari/ luna / 2015 = 30
 • Total cost mediu  =  47.212 lei/beneficiar/an
 • Total cost mediu lunar =    3.934 lei/ luna/beneficiar

Din care:

 • cheltuieli de personal   = 2.609 lei/ luna/beneficiar
 • cheltuieli cu bunuri si servicii = 1.325 lei/ luna/beneficiar

Complexul de servicii pentru copilul cu handicap nr. 14 Rîmnicu-Sărat (servicii de tip centru de recuperare)   

 • Numar mediu  de beneficiari/ luna/2015 = 9
 • Total cost mediu   =  24.498 lei/beneficiar
 • Total cost mediu lunar  =    2.042 lei/ luna/beneficiar

Din care:

 • cheltuieli de personal   = 1.718 lei/ luna/beneficiar
 • cheltuieli cu bunuri si servicii =     324 lei/ luna/beneficiar

Complexul de servicii comunitare nr. 3 Buzău (servicii de tip centru maternal si centru de urgenta)

Din care:

Complexul de servicii comunitare nr. 3 Buzău (servicii de tip centru de urgenta)

 • Numar mediu  de beneficiari/ luna / 2015 = 21
 • Total cost mediu  =  52.488 lei/beneficiar/an
 • Total cost mediu lunar  =  4.374 lei/ luna/beneficiar

Din care:

 • cheltuieli de personal = 2.748 lei/ luna/beneficiar
 • cheltuieli cu bunuri si servicii =  1.626 lei/ luna/beneficiar

Complexul de servicii comunitare nr. 3 Buzău ( servicii de tip centru maternal)

 • Numar mediu  de beneficiari/ luna//2015 = 7 mame/10copii
 • Total cost mediu   = 66.860 lei/cuplu mama -copil/an
 • Total cost mediu lunar  =  5.572 lei/ luna/cuplu mama-copil

Din care:

 • cheltuieli de personal   = 3.533 lei/ luna/cuplu mama –copil
 • cheltuieli cu bunuri si servicii =  2.039 lei/ luna/cuplu mama -copil

Camin Persoane Varstnice ,,Alecu Bagdad’’ Rm. Sarat

 • Numar mediu  de beneficiari /luna / 2015 = 68
 • Total cost mediu   =  26.968 lei/beneficiar/an
 • Total cost mediu lunar  =    2.247 lei/ luna/beneficiar

Din care:

 • cheltuieli de personal  = 1.290 lei/ luna/beneficiar
 • cheltuieli cu bunuri si servicii =    957 lei/ luna/beneficiar

Camin Persoane Varstnice Smeeni

 • Numar mediu  de beneficiari/luna / 2015 = 42
 • Total cost mediu   =  27.292 lei/beneficiar/an
 • Total cost mediu lunar   =    2.274 lei/ luna/beneficiar

Din care:

 • cheltuieli de personal  = 1.342 lei/ luna/beneficiar
 • cheltuieli cu bunuri si servicii =     932 lei/ luna/beneficiar

Centrul de Recuperare si Reabilitare a Persoanelor Adulte cu Handicap Rm. Sarat

 • Numar mediu  de beneficiari /luna / 2015 = 53
 • Total cost mediu  =  27.386 lei/beneficiar/an
 • Total cost mediu lunar  =  2.282 lei/ luna/beneficiar

Din care:

 • cheltuieli de personal  = 1.393 lei/ luna/beneficiar
 • cheltuieli cu bunuri si servicii  =   889 lei/ luna/beneficiar

Centrul de Recuperare si Reabilitare a Persoanelor Adulte cu Handicap Stilpu

 • Numar mediu  de beneficiari/luna/2015 = 48
 • Total cost mediu   =  33.872 lei/beneficiar/an
 • Total cost mediu lunar =  2.823 lei/ luna/beneficiar

Din care:

 • cheltuieli de personal  = 1.635 lei/ luna/beneficiar
 • cheltuieli cu bunuri si servicii = 1.188 lei/ luna/beneficiar

Centrul de Asistenta Medico Sociala Pogoanele

 • Numar mediu  de beneficiari /luna/ 2015 = 61
 • Total cost mediu   =  23.669 lei/beneficiar/an
 • Total cost mediu lunar  =    1.972 lei/ luna/beneficiar

Din care:

 • cheltuieli de personal    =  1.064 lei/ luna/beneficiar
 • cheltuieli cu bunuri si servicii  =   908 lei/ luna/beneficiar
Nr. crt. UNITATI DE ASISTENTA SOCIALA NUMAR MEDIU BENEFICIARI AN/2015   CHELTUIELI DE PERSONAL AN/ 2015 TOTAL CHELTUIELI CU BUNURI SI SERVICII             TOTAL CHELT EFECTIVA AN/2015 COST MEDIU /BENEFICIAR/AN/ 2015 COST MEDIU/BENEFICIAR/LUNA /2015
1 CSCD BUZAU 39 986.775 502.070 1.488.845 38.176 3.181
2 CSC NR 2 BUZAU 63 1.223.258 869.386 2.092.644 33.217 2.768
3 SMRTF BUZAU 54 1.198.058 566.487 1.764.545 32.677 2.723
4 CRRRCTC NR 5 BECENI 30 755.379 468.285 1.223.664 40.789 3.399
5 CSC RM. SARAT, din care:   1.275.626 591.068 1.866.694    
  REZIDENTA 59 1.122.551 552.720 1.675.271 28.394 2.366
  CENTRU DE ZI 12 153.075 38.348 191.423 15.952 1.329
6 C.S.C.H.S. NR. 8 Buzau 42 1.142.566 525.978 1.668.544 39.727 3.311
7 C.R.C.H. NR. 9 Buzau 78 961.140 1.087.562 2.048.702 26.265 2.189
8 C.R.C.D.A. NR.10 BUZAU 40 794.422 602.161 1.396.583 34.915 2.910
9 C.R.C.D.V. NR 11 BUZAU 48 904.618 714.347 1.618.965 33.728 2.811
10 CSCH NR 14 RM. SARAT, din care:   1.124.673 512.180 1.636.853    
  REZIDENTA 30 939.102 477.269 1.416.371 47.212 3.934
  CENTRU DE RECUPERARE 9 185.571 34.911 220.482 24.498 2.042
11 CSC NR. 3 (OBOR), din care:   989.232 581.041 1.570.273    
  CENTRUL MATERNAL                        (cuplu mama/copil) 7 / 10 296.770 171.248 468.018 66.860 5.572
  CPUE (copii) 21 692.462 409.793 1.102.255 52.488 4.374
12 CPV ALECU BAGDAT 68 1.052.276 781.518 1.833.794 26.968 2.247
13 CPV SMEENI 42 676.594 469.675 1.146.269 27.292 2.274
14 CRRPAH RM SARAT 53 886.059 565.383 1.451.442 27.386 2.282
15 CRRPAH STILPU 48 941.735 684.127 1.625.862 33.872 2.823
16 CAMS POGOANELE 61 779.203 664.578 1.443.781 23.669 1.972