Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului (D.G.A.S.P.C.) Buzău

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului (DGASPC) Buzău, instituţie publică aflată în subordinea Consiliului Judeţean Buzău, este principalul furnizor de servicii sociale publice la nivel judeţean.

Activitatea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Buzău a fost organizată în conformitate cu legislaţia în vigoare în domeniul protecţiei şi promovării drepturilor copiilor şi persoanelor adulte aflate în dificultate, precum şi cu Standardele Minime Obligatorii implementate în baza actelor normative aplicabile de la începutul anului 2005.

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Buzău are rolul de a asigura la nivelul judeţului Buzău aplicarea politicilor şi strategiilor de asistenţă socială în domeniul protecţiei copilului, familiei, persoanelor singure, persoanelor vârstnice, persoanelor cu handicap, precum şi a oricăror persoane aflate în nevoie.