Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului (DGASPC) Buzau – COMISIA DE EVALUARE A PERSOANELOR ADULTE CU HANDICAP

Comisia de evaluare desfasoara activitate decizionala in domeniul incadrarii persoanelor adulte in grad si tip de handicap, respectiv al drepturilor acestor persoane, cu respectarea legislatiei in domeniu.

Comisia de evaluare a persoanelor adulte cu handicap este organizata prin Hotararea Consiliului Judetean nr. 71/30.03.2011, cu modificarile si completarile ulterioare si are urmatoarea componenta:

presedinte dr. Coleasa Valentin medic specialist expertiza medicala a capacitatii de munca, DGASPC Buzau
membri dr. Drăgan Lucia
medic de familie DSP Buzau
Chiriţoiu Mariana
Reprezentant ONG, Asociatia Nevazatorilor din Romania, filiala interjudeteana Buzau-Vrancea
Butu Silvia Asistent social DGASPC Buzau
Popa Ana
psiholog

Atributiile principale ale Comisiei de evaluare sunt:

a) stabileste incadrarea adultului in grad si tip de handicap;

b) stabileste, dupa caz, orientarea profesionala a adultului cu handicap;

c) stabileste masurile de protectie a adultului cu handicap, in conditiile legii;

d) reevalueaza periodic sau la sesizarea Directie Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilulu Buzau incadrarea in grad de handicap, orientarea profesionala, precum si celelalte masuri de protectie a adultilor cu handicap;

e) revoca sau inlocuieste masura de protectie stabilita, in conditiile legii, daca imprejurarile care au determinat stabilirea acesteia s–au modificat;

f) informeaza adultul cu handicap sau pe reprezentantul legal al acestuia cu privire la masurile de protectie stabilite;

g) solutioneaza cererile privind eliberarea atestatului de asistent personal  profesionist;

h) promoveaza drepturile persoanelor cu handicap in toate activitatile pe care le intreprind.

PROGRAMUL COMISIEI DE EVALUARE A PERSOANELOR ADULTE CU HANDICAP (*si al secretariatului tehnic)

LUNI – 12.30

MARTI – 12.30

JOI – 12.30

In exercitarea atributiilor privind incadrarea unei persoane adulte intr-un grad de handicap, Comisia de evaluare analizeaza dosarul intocmit de serviciul de evaluare complexa a persoanelor adulte cu handicap din cadrul Directie Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Buzau, denumit in continuare Serviciul de evaluare Complexa.

DOCUMENTELE NECESARE IN VEDEREA EVALUARII COMPLEXE

1) cerere-tip de evaluare complexa (doc – anexa 1) – CERERE TIP DE EVALUARE COMPLEXA (Anexa 1) (PDF)

2) documentul de identitate (original+copie);

3) ancheta sociala efectuata de serviciul social specializat din cadrul primariei in a carei raza are domiciliul sau resedinta persoana cu handicap (doc – anexa 2), 

4) cupon de pensie (pensie de invaliditate, pensie de urmas, pensie la limita de varsta, pensie de veteran)

5) adeverinta de salariat;

6) adeverinta de venit (eliberata de la Agentia Nationala de Administrare Fiscala din care sa reiasa ca  nu realizeaza venituri);

7) copie xerox dupa actele de studii (numai pentru persoanele care solicita certificat de orientare scolara si  profesionala);

8) aviz de la medicul specialist – cu investigaţii care să susţină diagnosticul

9) scrisoarea medicala de la medicul de familie – pentru solicitantii care se prezinta prima data la serviciul de evaluare complexa (doc).


PROGRAMUL DE LUCRU AL SERVICIULUI DE EVALUARE COMPLEXA A PERSOANELOR ADULTE

PRIMIRE DOSARE 

LUNI => VINERI: 08:30-16:00

EVALUARE  PSIHO-SOCIALA – conform programarii

“Certificatul de incadrare in grad si tip de handicap eliberat de catre Comisia de evaluare este comunicat persoanei cu handicap sau reprezentantului legal de catre Secretariatul Comisiei de evaluare.

Incadrarea sau respingerea incadrarii in grad si tip de handicap pot fi contestate de titulari in termen de 30 de zile de la comunicare la Comisia Superioara de evaluare a persoanelor adulte cu handicap. Contestatiile se depun si se inregistreaza la secretariatul Comisiei de evaluare care a eliberat documentul; aceasta va transmite contestatia si dosarul persoanei Comisiei Superioare.

Contestatiile se solutioneaza prin decizie emisa de Comisia Superioara in termen de 45 de zile lucratoare de la data inregistrarii.”

PROCEDURA DE ADMITERE IN CENTRE PUBLICE REZIDENTIALE SAU DE ZI A PERSOANELOR ADULTE CU HANDICAP

In vederea admiterii in centrele publice rezidentiale sau de zi, persoana cu handicap ori reprezentantul legal al acesteia va depune si va inregistra o cerere in acest sens la primaria in a carei raza teritoriala are domiciliul sau resedinta persoana cu handicap, primiria urmand sa o transmita, in termen de maximum 5 zile lucratoare la registratura DGASPC, insotita de urmatoarele documente:

1) copie de pe actele de identitate;

2) copie certificat de nastere, de casatorie sau de deces al apartinatorului;

3) copie de pe documentul care atesta incadrarea in grad si tip de handicap ;

4) evaluarea medico-sociala a persoanei, realizata de unitatea spitaliceasca si de serviciul public de asistenta sociala, in conformitate cu Ordinul 491/180 al ministrului sanatatii si familiei si ministrului muncii si solidaritatii sociale, publicat in M.O. 382/06.2003 (doc – anexa 4)

5) adeverinta medicala de la medicul de familie care sa ateste starea de sanatate a persoanei precum si tratamentele urmate

6) documente medicale, foi de internare, alte acte doveditoare ale starii de sanatate

7) cupon/cupoane de pensie

8) adeverinta de la primaria de domiciliu cu proprietatile detinute si veniturile obtinute de persoana si de familie

9) certificat de atestare fiscala

10)cererea persoanei sau a unui reprezentant legal care sa cuprinda motivele si perioada pentru care solicita internare

11) ancheta sociala efectuata de primaria de domiciliu 

Decizia Comisiei de evaluare se redacteaza de catre secretariatul acesteia in termen de cel mult 3 zile de la data la care a avut loc sedinta Comisiei de evaluare si se comunica prin posta, cu confirmare de primire, persoanei solicitante, in termen de cel mult 5 zile lucratoare de la data redactarii.