Titlu proiect: „Asigurarea de echipamente și materiale de protecție pentru personalul și beneficiarii serviciilor publice de asistență socială furnizate de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău pentru gestionarea crizei sanitare COVID-19”

Cod proiect: 139506

Finanțat prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020, Axa Prioritară 9 – Protejarea sănătății populației în contextul pandemiei cauzate de COVID-19, Obiectivul Specific 9.1 – Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19

Obiectivul general al proiectului/Scopul proiectului

Consolidarea capacității de răspuns în timp util și eficient a sistemului medical din Județul Buzău la criza COVID-19. Prin proiect se urmărește dotarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului din Buzău cu echipamentele medicale de protecție specifice crizei sanitare COVID-19. Echipamentele de protecție achiziționate contribuie la combaterea răspândirii virusului SARS-CoV-2 în rândul persoanelor vulnerabile din județ care beneficiază de servicii publice de asistență socială în centre aflate sub coordonarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului din Buzău, precum și al personalului DGASPC Buzău. În acest mod se creează premisele evitării aglomerării sistemului sanitar cu cazuri de COVID-19 din sistemul județean de protecție socială precum și asigurarea permanentei funcționări a serviciilor sociale în condiții de siguranță pentru categoriile de persoane vulnerabile rezidente.

Obiectivele specifice ale proiectului

  1. OS 1: Consolidarea capacității de reacție a Direcției Generale de Protecție Socială Buzău la criza de sănătate publică provocată de răspândirea virusului SARS-CoV-2.
  2. OS 2: Asigurarea vizibilității proiectului.
  3. OS 3: Asigurarea auditului financiar extern al proiectului.

Grup țintă

Grupul țintă este reprezentat de populația României (22.174.693 locuitori la 1 ianuarie 2020, conform informațiilor furnizate pe site-ul Institutului Național de Statistică: http://statistici.insse.ro:8077/tempo-online/#/pages/tables/insse-table).

Beneficiari direcți: – Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău care beneficiază de sprijin în dotarea cu echipamente medicale și de protecție medicală; echipamente necesare combaterii si limitării răspândirii virusului SARS-CoV-2; – personalul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău; – persoanele vulnerabile din județ care beneficiază de servicii publice de asistență socială în structurile rezidențiale aflate sub coordonarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului din Buzău. La 31.05.2020, în cadrul structurilor rezidențiale din subordinea DGASPC Buzău sunt găzduiți 835 beneficiari ( 226 adulți, 147 vârstnici, 60 adulți cu boli cronice rezidenți în cadrul Centrului de asistenta medico-sociala Pogoanele și 402 copii și tineri). În cadrul celor 32 de structuri rezidențiale sunt 672 de salariați. După data de 31.12.2020, numărul beneficiarilor rezidenți in structurile DGASPC Buzău este de 763 persoane.

Parteneriatul dintre Unitatea Administrativ-Teritorială Județul Buzău și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău, condus și reprezentat de UAT Județul Buzău a încheiat cu Ministerul Fondurilor Europene, Contractul nr.3675/23.09.2020 de finanțare a proiectului ”Asigurarea de echipamente și materiale de protecție pentru personalul și beneficiarii serviciilor publice de asistență socială furnizate de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău pentru gestionarea crizei sanitare COVID-19”, cod SMIS 2014+ 139506.