Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului (DGASPC) Buzău – APARAT PROPRIU

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău își desfășoară activitatea în urmatoarele locaţii:

Str. Bistritei nr. 41, mun. Buzau

 • Director Executiv;
 • Director Executiv Adjunct;
 • Director Executiv Adjunct Economic;
 • Serviciul evidenţă şi plată prestaţii sociale;
 • Birou adopții și postadopții;
 • Secretariatul comisiei pentru protecţia copilului şi al comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap;
 • Serviciul monitorizare;
 • Compartiment audit;
 • Compartiment control;
 • Serviciul achiziţii publice;
 • Serviciul resurse umane şi salarizare;
 • Compartiment prevenire, protecția muncii, sănătate și securitate în muncă;
 • Serviciul juridic şi contencios;
 • Serviciul cancelarie, comunicare şi relaţii cu publicul;
 • Serviciul contabilitate;
 • Serviciul buget;
 • Serviciul administrativ.

Cartier Obor, mun. Buzău

 • Serviciul de integrare socio-profesională și vocațională

Str. Bucegi nr. 2, mun. Buzău

 • Comisia de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap

Str. Pompiliu Ştefu nr. 1 Buzău

 • Serviciul de evaluare complexa pentru copilulul cu handicap