Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului (DGASPC) Buzau

ADOPTIA

 Adoptive-familyCe este adoptia?

Adoptia este operatiunea juridica prin care se creeaza legatura de filiatie intre adoptat si adoptator, precum si legaturi de rudenie intre adoptat si rudele adoptatorului. Dincolo de aceasta legatura de filiatie, adoptia este un proces extrem de complex care schimba definitiv viata unei familii si a unui copil.

Copiii adoptabili

Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului este responsabila de protectia copiilor care nu pot fi ingrijiti in propriile familii si astfel beneficiaza de o masura de protectie speciala. Nu toti copiii sunt adoptabili, chiar daca in sistemul de protectie a copilului exista multi copii in grija asistentilor maternali profesionisti sau in centre rezidentiale. De cele mai multe ori lipsa resurselor materiale si financiare ii determina pe parintii biologici sa apeleze la aceste servicii suport oferite de directiile de asistenta sociala si protectia copilului, dar multi dintre copiii aflati in sistemul de protectie mentin legaturi cu familia lor.

Deci, copiii adoptabili sunt acei copii pentru care instanta de judecata a deschis procedura adoptiei interne, in urma esuarii demersurilor specialistilor directiei de a reintegra copilul in familia biologica sau extinsa si pe baza consimtamantului la adoptie exprimat de parintii biologici in instanta.

Cine poate adopta?

Un copil poate fi adoptat de o persoana sau familie care are domiciliu in Romania, este cu cel putin 18 ani mai mare decat copilul adoptabil (in situatii exceptionale diferenta de varsta poate fi mai mica, insa in nici un caz sub 16 ani), nu sunt decazuti din drepturile parintesti, nu au copii care beneficiaza de o masura de protectie speciala, nu au fost condamnati definitiv pentru o infractiune contra persoanei sau contra familiei, savarsite cu intentie, precum si pentru infractiunea de trafic de persoane sau trafic si consum ilicit de droguri, nu sufera de boli psihice si handicapuri mintale si indeplinesc garantii morale si materiale necesare asigurarii dezvoltarii depline si armonioase a copilului.

Etapele adoptiei sunt urmatoarele:

1. Obtinerea atestatului de persoana/familie adoptatoare:

–      informarea prealabila a persoanei/familiei care doreste sa adopte;

–     depunerea cererii de evaluare in vederea obtinerii atestatului de persoana/familie adoptatoare insotita de documentatia aferenta;

–     evaluarea familiei:

 • evaluare sociala;
 • evluare psihologica;
 • pregatirea pentru asumarea in cunostinta de cauza a rolului de parinte (scoala parintilor);
 • eliberarea atestatului

2. Potrivirea teoretica si practica cu un copil adoptabil;

3. Incredintarea in vederea adoptiei;

4. Incuviintarea adoptiei;

5. Monitorizare postadoptie.

ATESTAREA

Cererea de evaluare pentru obtinerea atestatului de persoana/familie apta sa adopte se depune la DGASPC din judetul de domiciliu. La aceasta cerere se adauga, ulterior, si documentele/actele necesare pentru obtinerea atestatului de persoana/familie apta sa adopte, dupa cum urmeaza:

Cererea privind eliberarea atestatului este insotita de urmatoarele documente:

 • a) copie de pe buletinul/cartea de identitate, permisul de şedere pe termen lung/permisul de şedere permanentă sau după caz cartea de rezidenţă permanentă;
 • b) declaraţie autentică pe proprie răspundere cu privire la locuirea efectivă şi continuă pe teritoriul României în ultimile 12 luni anterioare depunerii cererii de evaluare, neexistând absenţe temporare care cumulat depăşesc 3 luni;
 • c) declaraţie autentică pe proprie răspundere din care să rezulte că solicitantul/solicitanţii nu sunt decăzuţi din drepturile părinteşti precum şi referitor la faptul că nu au copil/copii în sistemul de protecţie specială;
 • d) copie legalizată de pe certificatul de naştere;
 • e) copie legalizată de pe certificatul de certificatul de căsătorie/hotărâre de divorţ dacă este cazul;
 • f) copie de pe titlul de proprietate sau alt document care să ateste dreptul de folosinţă a locuinţei;
 • g) certificatul de cazier judiciar;
 • h) adeverinţe de venit sau alte documente care atestă veniturile solicitantului/solicitanţilor;
 • i) adeverinţă eliberată de medicul de familie privind starea de sănătate şi eventualele boli cronice însoţită de rezultatul evaluării psihiatrice;
 • j) minimum 2 caracterizări de la actualul loc de muncă pentru fiecare solicitant;
 • k) declaraţia soţului care nu se asociază la cererea de adopţie cu indicarea expresă a motivelor neasocierii;
 • l) certificatul de cazier judiciar al persoanelor cu care locuieşte cu solicitantul;
 • m) adeverinţă medicală eliberată de medicul de familie privind starea de sănătate a celorlalte persoane cu care locuieşte solicitantul cu menţionarea eventualelor boli cronice însoţită de rezultatul evaluării psihiatrice.

Informatii suplimentare:

Cei interesati se pot adresa Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Buzau, cu sediul in Buzau, Strada Bistritei nr. 41, Compartiment Adoptii, telefon 0238/711052, int. 204.

Listă acte normative incidente în adopţie
1. Legea nr. 273/2004, republicată 2012, privind procedura adopţiei (M. Of. nr. 259/19.04.2012);
2. H.G. nr. 350/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 273/2004 privind procedura adopţiei şi a regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului de coordonare de pe lângă Oficiul Român pentru Adopţii (M. Of. nr. 268/23.04.2012)
3. Ordin nr. 552/2012 privind aprobarea modelului-cadru al atestatului de persoană sau familie aptă să adopte, precum şi a modelului şi conţinutului unor formulare, instrumente şi documente utilizate în procedura adopţiei (M. Of. nr. 245/11.04.2012)
4. Ordin nr. 550/2012 privind aprobarea criteriilor pe baza cărora se realizează potrivirea teoretică. Criterii pentru adopţii (M. Of. nr. 234/06.04.2012)
5. Ordin nr. 631/21.01.2013 privind documentele care se anexează cererii de evaluare în vederea eliberării unui nou atestat de persoană sau familie aptă să adopte, ca urmare a expirării atestatului anterior (M.Of. nr. 56/24.01.2013)
6. Ordin nr. 617/18.12.2012 privind aprobarea unor măsuri vizând asigurarea transparenţei unor etape administrative derulate în cadrul procedurilor de adopţie şi coordonarea intervenţiei Compartimentului adopţii şi postadopţii în relaţia cu managerul de caz (M. Of. 3/03.01.2013)
7. Codul Familiei, actualizat 2009
8. Noul Cod Civil, Capitolul III – Adopţia


 

Listă documente necesare anexarii la cererea de eliberare – click aici

Cerere evaluare in vederea eliberarii atestatului de familie/persoana apta sa adopte – click aici