ANUNŢ

privind organizarea unei întâlniri de consultări cu adoptatorii/familiile adoptatoare atestaţi/atestate care nu au fost incluse în etapa de potrivire practică

Întâlnirea va avea loc la sediul Direcţiei Genarale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Buzău, strada Bistriţei nr. 41, la data de 26.07.2014, între orele 900-1100.

Întâlnirea este organizată în temeiul prevederilor art.4 din Ordinul nr. 617/2012 privind aprobarea unor măsuri vizând asigurarea transparenţei unor etape administrative derulate în cadrul procedurilor de adopţie şi coordonarea intervenţiei compartimentului adopţii şi postadopţii în relaţia cu managerul de caz.

 

Viitorii părinţi, aflaţi în aceasta etapă a procedurii de adopţie, au posibilitatea de a se întâlni cu reprezentanţii Compartimentului Adopţii şi Postadopţii şi de a discuta aspecte care vizează desfăşurarea etapei de potrivire teoretică şi practică precum şi alte aspecte ale procedurii adopţiei.

În vederea unei cât mai bune organizări a întâlnirii, persoanele interesate sunt rugate să îşi anunţe intenţia de participare la telefon 0238/711052, int. 204.

 

dgaspc buzauDirecţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului (DGASPC) Buzău, instituţie publică aflată în subordinea Consiliului Judeţean Buzău, este principalul furnizor de servicii sociale publice la nivel judeţean.

Activitatea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Buzău a fost organizată în conformitate cu legislaţia în vigoare în domeniul protecţiei şi promovării drepturilor copiilor şi persoanelor adulte aflate în dificultate

Directia generala indeplineste atributii principale:

  • protejarea persoanelor care, datorită unor motive de natură economică, fizică, psihică sau socială, nu au posibilitatea să îşi asigure nevoile sociale, să îşi dezvolte propriile capacităţi şi competenţe pentru integrarea socială;
  • menţinerea, refacerea şi dezvoltarea capacităţilor individuale pentru depaşirea unei situaţii de nevoie, cronice sau de urgenţă, în cazul în care persoana sau familia este incapabilă singură să o soluţioneze ;
  • dezvoltarea şi diversificarea serviciilor sociale specializate, în funcţie de nevoile sociale identificate, cu scopul prioritar de a menţine funcţionalitatea socială a persoanei, urmărind reinserţia în mediul propriu de viaţă, familial şi comunitar
Conform art.2 din O.G. nr. 27/ 2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor cu modificările şi completările ulterioare, prin PETIŢIE se înţelege cererea, reclamaţia, sesizarea sau propunerea formulată în scris ori prin e-mail, pe care un cetăţean sau o organizaţie legal constituită o poate adresa autorităţilor şi instituţiilor publice centrale şi locale, serviciilor publice descentralizate ale ministerelor şi ale celorlalte organe centrale, companiilor şi societăţilor naţionale, societăţilor comerciale de interes judeţean sau local, precum şi regiilor autonome, denumite în continuare autorităţi şi instituţii publice 

Cum sa te implici?

imatge 5

Doneaza 2%

Sponsorizare

Voluntariat

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Buzau încurajează, îndrumă şi este alături de persoanele interesate să doneze 2% din impozitul pe venit, sa faca diverse sponsorizari si activităţi de voluntariat în centrele instituţiei.

Afla mai multe detalii

Parteneri

Fundatia SERA ROMANIA este o organizatie neguvernamentala, non-profit, privata, infiintata in martie 1996, care a acumulat o bogata experienta in domeniul protectiei copilului si al promovarii drepturilor copiilor.

In viziunea noastra copilul are dreptul de a creste intr-o familie sau intr-un mediu cat mai apropiat de conceptul de familie, indiferent de varsta, boala sau handicapul pe care il are.