Supported by:

Norway+Grants+-+JPGFără titlu

 

 

 

            

                                                                                                                                       www.norwaygrants.org

PROIECT “TE AJUTAM SA FII IN SIGURANTA”

* finantat prin Programul RO20 „Violenta domestica si violenta bazata pe deosebirea de sex” in cadrul Mecanismului Financiar Norvegian 2009-2014”, Ministerul Justiței avand calitatea de Operator de Program


ANUNTURI

11.02.2019

Implementarea proiectului „TEAM-UP: Progres în calitatea îngrijirii alternative a copiilor”

DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI BUZAU implementează proiectul „TEAM-UP: Progres în calitatea îngrijirii alternative a copiilor” în cadrul POCU, AP 4/ PI 9.iv/ OS 4.5 & 4.14, avand calitatea de ca partener al Autorității Naționale pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție.

În cadrul proiectului vor fi finanțate activități care privesc îmbunătățirea nivelului de competențe al profesioniștilor din sistemul de asistență socială (asistenți maternali și personal specializat din cadrul instituțiilor cu atribuții în domeniul protecției copilului) prin dezvoltarea de instrumente, proceduri, mecanisme noi și includerea acestora în programe de formare profesională. În plus, se are în vedere asigurarea necesarului de resurse umane prin identificarea asistenților maternali activi în rețeaua actuală și recrutarea persoanelor interesate să aibă această profesie.

În vederea realizării obiectivelor specifice sunt susținute următoarele tipuri de activități:

  1. Dezvoltarea și introducerea de instrumente/ proceduri/ mecanisme etc. în domeniul asistenței sociale în vederea acordării la nivelul comunității de servicii alternative la îngrijirea în instituții a copiilor, precum și în vederea asigurării tranziției copiilor și tinerilor de la îngrijirea în instituții la îngrijirea în comunitate. Noile instrumente/proceduri/mecanisme dezvoltate prin prezentul proiect vor include și dezvoltarea unui program de formare destinat asistenților maternali și personalului specializat din cadrul instituțiilor cu atribuții în domeniul protecției speciale a copilului separat de familie și al prevenirii separării copilului de familie.
  2. Susținerea unui program de formare profesională destinat asistenților maternali și personalului specializat din cadrul instituțiilor cu atribuții în domeniul protecției speciale a copilului separat de familie și al prevenirii separării copilului de familie.
  3. Dezvoltare rețelei de asistenți maternali

Se are în vedere identificarea și recrutarea atât a asistenților maternali activi în rețeaua actuală cât și a persoanelor interesate să devină asistenți maternali în vederea asigurării pe de o parte a resursei umane necesare reducerii numărului de copii și tineri instituționalizați, iar pe de altă parte pentru asigurarea creșterii și îngrijirii copiilor care urmează să fie separați de familie în urma confirmării riscului de separare a copilului de familie. Atât asistenții maternali activi în rețeaua actuală cât și persoanele selectate pentru a deveni asistenți maternali vor beneficia de programul de formare dezvoltat la activitatea 1 și susținut la activitatea 2.